กสท เปิดจุดให้บริการ ที่กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายรองรับตลาดใหม่ หวังลูกค้าภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ ได้ใช้งานการเชื่อมโยงไทย-พม่า ภูมิภาคอินโดไชน่า และทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากงานประชุมผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 16 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการทั้งในภูมิภาคเอเชีย และจากภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบโครงข่ายให้เป็นโกลบอลแพลตฟอร์ม ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาระบบโครงข่ายของตนเอง ทั้งการลงทุนจัดสร้าง การใช้โครงข่ายร่วมกับผู้ประกอบการพันธมิตรในรูปแบบเน็ตเวิร์กทูเน็ตเวิร์ก และการเชื่อมต่อโครงข่ายเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ก ทำให้สามารถให้บริการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานดังกล่าว กสท ได้เปิดตัวจุดเชื่อมโยงให้บริการจุดใหม่ ซึ่งติดตั้งที่กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการนักธุรกิจที่เริ่มเข้าไปเปิดกิจการ รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเชื่อมโยงวงจรให้บริการไทย-พม่า ทั้งระบบโครงข่ายภาคพื้นดินผ่านบริเวณชายแดนเมืองเมียวดีเข้ามาทางแม่สอด และเคเบิลใต้น้ำจากเมือง มัณฑะเลย์สู่ประเทศไทยที่ จ.สตูล สามารถเชื่อมต่อตรงไปยังประเทศในภูมิภาคอินโดไชน่าหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ        “การติดตั้งจุดให้บริการในพม่านับเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการสื่อสารข้อมูลในพม่ากับผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในช่วงที่มีการขยายธุรกิจเข้าไปยังพม่า กสท จึงวางระบบโพรเทคชั่นบนโครงข่ายที่ต่างกันทั้งบนบกและใต้น้ำ เพื่อให้ธุรกิจของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง” นายวิโรจน์ กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท เปิดจุดเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลไทย-พม่าสู่ทั่วโลก

Posts related