“กสท” รับสถานการณ์ทางการเมืองป่วน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปีนี้ สั่งทีมเจรจาสรุปแผนซื้อระบบสื่อสารบีเอฟเคที่ มูลค่า 8,500  ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ เร่งทุกฝ่ายศึกษาแผนรับมือ หวังปั๊มรายได้สิ้นปี 46,000 ล้านบาท นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการเจรจาเพื่อซื้อระบบสื่อสาร (ทรานมิชชั่น) จากบริษัท บีเอฟเคที  (ประเทศไทย) มูลค่า 8,500  ล้านบาทว่า ขณะนี้บอร์ดได้เร่งเจรจาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้หากไม่สามารถเจรจาได้ กสท จะต้องลงทุนเองตามงบประมาณที่จะซื้อระบบสื่อสารของ บีเอฟเคที โดยความเป็นไปได้ยังมีความไม่แน่นอนสูง เพราะ กสท ได้เจรจากับบีเอฟเคทีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่หากเจรจาเสร็จเร็วก็จะทำให้แผนงานและรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้ให้ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจว่ามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างไรบ้าง เพื่อให้แก้ปัญหาให้เป็นไปตามแผน รวมถึงทบทวนแผนลงทุนและให้บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดย กสท ยังคงตั้งเป้ารายได้รวมในปีนี้ไว้ที่ 46,000 ล้านบาท ไม่รวมรายได้จากสัมปทาน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 9,000 ล้านบาท จากปี 2556 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่  37,363 ล้านบาท โดยจะมาจากธุรกิจ 3 จี เอชเอสพีเอ (HSPA) ในส่วนรูปแบบการให้บริการขายส่งบริการ  (Wholesaler) กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรายอื่น ๆ ซึ่งจะสร้างรายได้อยู่ที่  25,000 ล้านบาท หรือ 60% ของรายได้รวม ส่วนรายได้จาก 3 จี มาย (3G My) ตั้งเป้าหมายมีรายได้ 2,500 ล้านบาท จากการขายให้ได้ 7 แสนเลขหมายภายในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันสามารถขายไปได้เพียง 1.7 แสนเลขหมายเท่านั้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท เร่งสรุปแผนซื้อทรานมิชชั่น ‘บีเอฟเคที’

Posts related