วันนี้(7พ.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่าคาดว่าการแจกคูปองเงินสดส่วนลด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมสู่ทีวีดิจิตอลอาจจะไม่ทันตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้เดือน ก.ค. นี้ เนื่องจากต้องรอให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค. นี้ และหลังจากนั้นจึงต้องนำเข้าที่ประชุมกสทช.เพื่อขออนุมัติหลังจากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3เดือนในขณะเดียวกันกสท.ไม่เห็นด้วยกับราคาคูปองที่องค์กรเครือข่ายผู้บริโภคต้องการให้ลดลงเหลือ 512 บาทพร้อมทั้งเปรียบเทียบราคากับประเทศอื่น เนื่องจากการออกอากาศของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเกาหลี ออกอากาศเป็นคนละระบบกับประเทศไทย ประกอบกับไทยออกอากาศในระบบ ดีวีบี-ที2 สมบูรณ์แบบประเทศแรกและไม่เห็นด้วยที่จะให้กสท. เป็นผู้ซื้อจัดจ้างและแจกกล่องเซ็ท ท็อป บอกซ์ เพราะกระบวนการต่างๆ ใช้เวลานาน และ กสท. ไม่ต้องการแทรกแซงราคาตลาด"สำหรับการแจกคูปองช้ากว่ากำหนดเดิมจะไม่ส่งผลกระทบต่อวันออกอากาศทีวีดิจิตอลเนื่องจากประชาชนสามารถรับชมผ่านจานดาวเทียม และเคเบิลทีวี ได้อยู่แล้ว แต่การที่แจกคูปองช้าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 รายที่แข่งขันกันประมูลซึ่งจะเสียผลประโยชน์จากการที่จำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นช้าโดยอยากให้ประชาชนรอการแจกคูปองก่อนเ พราะนำไปเปนส่วนลดในการซื้อ " พ.อ.ดร.นทีกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท. แย้มอาจแจกคูปองไม่ทันก.ค.นี้

Posts related