นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 56 การบินไทยมียอดขาดทุนสุทธิ 6,195 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 2.84 บาท แต่เมื่อคิดผลดำเนินงานรวมกับบริษัทย่อย จะขาดทุนสุทธิลดเหลือ 6,182 ล้านบาท แต่แย่กว่าปีก่อนที่มีกำไร 1,857 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นการขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ 3,238 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2,890 ล้านบาท ขณะที่รายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 51,351 ล้านบาท “สาเหตุการขาดทุนในไตรมาสนี้ มาจากการดำเนินงานค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น หลังจากการบินไทยลงทุนซื้อเครื่องบินใหม่เข้ามา ประกอบกับในอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันกันสูงและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคต่างๆ ในโลก ทำให้การเติบโตของรายได้มีอัตราต่ำกว่าค่าใช้จ่าย” ทั้งนี้รายได้จากค่าโดยสาร รายได้จากหน่วยธุรกิจ และกิจการอื่น แม้จะปรับสูงขึ้นจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเพิ่ม แต่รายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์กลับลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรง ขณะที่ค่าใช้จ่ายได้ปรับตัวเพิ่มเช่นกัน จากต้นทุนการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าล่วงเวลาของพนักงาน และแรงงานภายนอก จนทำให้มีรายจ่ายในบุคลากรสูงขึ้นถึง 16.3% นายสรจักรกล่าวว่า ผลการดำเนินงานรวม 9 เดือนปี 56 (1 ม.ค.- 30 ก.ย.) การบินไทยและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 156,900 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิรวม 6,313 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรถึง 5,629 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,351 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 2.91 บาท ซึ่งลดจากปีก่อนที่มีกำไรต่อหุ้น 2.49 บาท โดยในช่วง 9 เดือนทีผ่านมา การบินไทยมีการเพิ่มเครื่องบินใหม่ และที่นั่งเพิ่มถึง 8.5% แต่การหารายได้ไม่สามารถเพิ่มได้ทัน ประกอบกับประสบปัญหาจากการแข็งค่าเงินบาท ทำให้รายได้จากการขายและให้บริการได้รับผลกระทบ อีกทั้งมีการบันทึกขาดทุนด้อยค่าเครื่องบินเป็นเงิน 3,592 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่มีเพียง 181 ล้านบาท นอกจากนี้การบินไทยยังได้ปรับลดเป้าหมายกำไรสุทธิทั้งปี 56 ลงเหลือ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งที่ 2 ในรอบปี จากเดิมที่คาดทั้งปีมีกำไร 6,000 ล้านบาท ต่อมาลดเหลือ 4,000 ล้านบาท และเหลือ 2,000 ล้านในที่สุด ซึ่งสวนทางกับปีก่อนที่ได้กำไรทั้งปีมากถึง 6,200 ล้านบาท โดยยอมรับว่าในปี 56-58 จะเป็นปีที่แย่ของการบินไทย เพราะมีภาระหนี้สินสูง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทย เดือนธ.ค. นี้ จะมีการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ให้มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย และทำกำไรให้สูงขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “การบินไทย”ขาดทุนไตรมาสที่ 3 กว่า 6.2 พันล้าน

Posts related