บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารภายในประเทศราคาพิเศษสุด และ E-อั่งเปา จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางท่องเที่ยว นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย เปิดเผยว่า การบินไทยและการบินไทยสมายล์ได้ร่วมส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าในช่วงเทศกาล “ตรุษจีน” ด้วยการจำหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ชั้นประหยัดราคาพิเศษ พร้อมอั่งเปาออนไลน์ (E-อั่งเปา) ผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.com และ www.thaismileair.com เพื่อสมนาคุณลูกค้าสำหรับใช้ลดราคาบัตรโดยสาร บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เป็นราคาสำหรับจำหน่ายผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งได้รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว (ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร) ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2557 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนึ่ง บัตรโดยสารดังกล่าวข้างต้นเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข อาทิ เป็นบัตรโดยสารชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวในเส้นทางที่ทำการบินด้วยการบินไทยและการบินไทยสมายล์ / หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, เลื่อนชั้นเดินทางที่สูงขึ้น (Upgrade) / ไม่สามารถขอคืนเงินได้ / มีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ฯลฯ ซึ่งการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com และ www.thaismileair.com 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การบินไทยจัดบัตรโดยสารราคาพิเศษ และ E-อั่งเปา ฉลองเทศกาลตรุษจีน

Posts related