นายอานุภาพ คูวินิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกที่ผ่านมาชะลอลงมาอยู่ที่ 9.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัว 13.2% เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอลง และสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภค เห็นได้จากยอดอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านมาอยู่ที่ 50% จากคำขออนุมัติสินเชื่อ 100 ราย ขณะที่สินเชื่อธุรกิจมียอดอนุมัติสินเชื่อ 70% จากยอดคำขอสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ยอมรับว่า เศรษฐกิจที่ชะลอลง ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.3% จากที่ผ่านมาที่ 2.2% โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี เนื่องจากมีความอ่อนไหวทางภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีสายป่านสั่น เงินทุนน้อย เมื่อเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบในเรื่องของการขาดสภาพคล่อง ขณะที่กลุ่มภาคครัวเรือน เริ่มชะลอการขอสินเชื่อ เห็นได้จากยอดปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 10.7% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 12.9% เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การเมืองฉุดแบงก์แตะเบรกปล่อยสินเชื่อ

Posts related