นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้เรียกประชุมหน่วยงานจัดเก็บรายได้ 3 กรมภาษี ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพื่อประเมินภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 57 ที่มีแนวโน้มลดลง และเป็นไปตามที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ( ครม.ศก.)  เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ถึงแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ของรัฐที่ลดลง ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้มาหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มากขึ้น“ขณะนี้ที่ การประชุมดังกล่าวจะเน้นเรื่องของสรรพกร 3 เรื่องหลัก คือเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และให้เร่งจ่ายเงินภาษีคืนให้เร็ว เพราะถ้าได้เงินคืนเร็วก็จะมีเงินไปใช้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ รวมทั้ง เน้นเรื่องทุจริต ส่วนเรื่องรายได้สรรพากรที่ลดลงเพราะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าลดลง คงไปบังคับให้ผู้ประกอบการนำเข้าเพิ่มไม่ได้ แต่หากทำตามที่เน้นทั้ง 3 เรื่องได้ เชื่อว่าการจัดเก็บได้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น”อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุม ครม.ศก. ได้หารือเรื่องการการส่งออกช่วง 3 เดือนแรก แต่ยังไม่กังวลมากเพราะพบว่ายังขยายตัวได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนเรื่องการลงทุน เชื่อว่าหลังจากนี้จะเร่งรัดเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา เพราะเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่มีผลผูกผันต่อรัฐบาลหน้า หากสามารถจัดตั้งคระกรรมการบีโอไอได้ ก็จะเริ่มอนุมัติโครงการที่เสนอคำขอเข้ามาลงทุนได้ต่อไป 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กิตติรัตน์เรียก3กรมภาษีถกด่วน

Posts related