ผลงานต้นแบบคอนแทคเลนส์ที่ทำงานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและยังทำหน้าที่เป็นกล้องได้อีกด้วย ขยายมุมมอง ซูมภาพไกล ใกล้ มีประโยชน์ต่อผู้มีปัญหาทางสายตา  เพราะเลนส์จะช่วยรับรู้และวิเคราะห์ภาพให้แทนการมองเห็น มีรายงานว่า กูเกิล (Google) ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเป็นผู้พัฒนาคอนแทคเลนส์ ที่ทำงานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน และทำหน้าที่เป็นกล้อง ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสองปีที่แล้ว กูเกิลได้ขอขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีดังกล่าว ล่าสุดได้นำสิทธิบัตรขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐ (US Patent  and Trademark Office) แล้ว กูเกิล มีความตั้งใจวิจัยและพัฒนา คอนแทคเลนส์ ให้สามารถขยายมุมมอง และซูมภาพใกล้ได้ ทั้งยังมีศักยภาพประมวลผลข้อมูลแสง สี วัตถุ หน้าคน และการเคลื่อนไหวได้ด้วย ผู้ที่ได้รับประโยชน์น่าจะเป็นกลุ่มคนตาบอด หรือผู้มีปัญหาทางการมองเห็น เพราะคอนแทคเลนส์ จะทำหน้าที่รับรู้และวิเคราะห์ภาพแทนคน ทั้งยังเตือนผู้มีปัญหาในการมองเห็นถึงอันตรายตรงหน้าได้ ทั้งนี้ บล็อกอย่างเป็นทางการของกูเกิลระบุว่า กำลังทดสอบคอนแทคเลนส์ ซึ่งมีชิปไร้สายขนาดเล็ก ๆ ฝังอยู่ในเลนส์อ่อน แม้จะยังเป็นการวิจัยต้นแบบ แต่ก็หวังว่าคอนแทค เลนส์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น   ก่อนหน้านี้กูเกิล ได้เริ่มวางจำหน่ายแว่นตาคอมพิวเตอร์ของกูเกิล ในสหรัฐอเมริกา.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กูเกิลจดสิทธิบัตรคอนแทคเลนส์เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน

Posts related