เอกชนปรับกลยุทธ์รักษาอัตราการเติบโตลุยรับงานบริหารโครง การกลุ่มประเทศเออีซี  ขณะเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิมในประเทศและมุ่งรับงานลูกค้าในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง นายธัช ธงภักดิ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการปี 57 ว่าอัตราการเติบโตของภาคธุรกิจโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวจากปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลจากนโยบายการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมีความล่าช้าออกไปและยังไม่มีความชัดเจนในการเริ่มต้นโครงการส่งผลให้ภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย “PPS ในฐานะผู้นำในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้มีการปรับแผนและกลยุทธ์ในปี 57 เพื่อขยายงานสู่ประเทศในกลุ่มเออีซีมากขึ้น อาทิ พม่า ลาว โดยจะเน้นการเข้าไปรับงานบริหารโครงการงานออกแบบ โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายเข้ารับงานบริหารโครงการในประเทศพม่าอย่างน้อย 1 โครงการ ขณะที่การรับงานในประเทศจะเน้นเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่ยังมีการลงทุนต่อเนื่อง” ขณะที่งานด้านออกแบบของ PPS Design ตั้งเป้าหมายว่าในปี 57 จะขยายงานออกแบบให้เติบโตมากขึ้นโดยปัจจุบันมีงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างเสนองานในหลากหลายกลุ่มทั้งภาคอุตสาหกรรมที่พักอาศัย ศูนย์การค้า อาคารสถานศึกษา และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานซึ่งลูกค้าส่วนหนึ่งของบริษัทจะอยู่ในต่างประเทศอาทิ แอฟริกา ยูกันดา และเคนยา เป็นต้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก่อสร้างเบนเข็มลุยเออีซีหลังโครงการในไทยชะลอตัว

Posts related