นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวรถจักรยานยนต์สาธารณะ และกำหนดหมายเลขเสื้อวินใหม่ วันแรกเมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา มีผู้มาลงทะเบียนกว่า 2 หมื่นคน จากจำนวนผู้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพฯ 104,000 คน โดยขั้นตอนในการลงทะเบียนขอยืนยันว่าฟรีทุกรายการ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่อย่างใด เพียงแค่ให้นำหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือสาธารณะ สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะแล้ว รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสิ่งปิดบังใบหน้า ขนาด2 นิ้ว จำนวน 3 รูป มายื่นกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ กรมฯจะเปิดให้จดทะเบียนฯ จนถึงวันที่ 15 ก.ย.นี้ โดยติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและกำหนดหมายเลขเสื้อวินแบบใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตที่รับผิดชอบโดยตรงในเขตกรุงเทพฯ พร้อมกับกำหนดให้สามารถใช้เสื้อวินแบบเดิมได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.57 และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58 เป็นต้นไป ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนจะต้องสวมเสื้อวินแบบใหม่ ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตามระเบียบที่จัดใหม่เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ คสช. คือ ตัวรถ เสื้อ บัตร คนขับ ต้องตรงกัน ไม่สามารถให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแทนกันได้” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขนส่งย้ำไม่มีเรียกเก็บค่าลงทะเบียน

Posts related