วันนี้ (27 พ.ย.) เวลา 09.00 น.  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ข้าราชการในกระทรวงไอซีทีทุกคนยังทำงานตามปกติ ไม่มีการสั่งหยุดงาน หรือเลิกงานก่อนเวลา แม้กลุ่มผู้ชุมนุมจะมาบุกศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ก็ตาม เนื่องจากข้าราชการต้องให้บริการประชาชนทั้ง 65 ล้านคน  หากหยุดงานจะสร้างความเสียหายต่อการให้บริการประชาชน และยอมรับว่าการที่ทุกคนทำงานอยู่ อาจถูกคุกคามได้ สำหรับแผนรับมือนั้น จะใช้รูปแบบสันติวิธี    เพราะสถานที่ราชการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแต่เป็นสถานที่สำหรับให้บริการประชาชน โดยหวังว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้าใจ เพราะไม่ได้ตอบโจทย์ของการชุมนุม แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ส่วนการรักษาความปลอดภัยโดยรอบนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แต่ขณะนี้กระทรวงไอซีทียังไม่มีการสั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ หรือติดตั้งอุปกรณ์รับมือกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด และขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้อยู่ในกฎหมายมากที่สุด ล่าสุดเวลา 10.30 น.มีรายงานว่า ปลัดกระทรวงไอซีที อาจจะมีคำสั่งให้ข้าราชการกลับบ้าน และเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาประจำการแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขรก.กระทรวงไอซีที ยังทำงานปกติ

Posts related