นางสาวบรรจงจิตต์อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมฯ ได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศพม่าเช่น จังหวัดตาก  เพื่อผลักดันให้เอกชนไทยใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 58ในการขยายโอกาสทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะหลังจากชาติตะวันตกได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรประเทศพม่า ได้ทำให้พม่ากลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนทั่วโลกทันที เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมากมีค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียนสามารถรองรับการย้ายฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานได้                 “กรมฯ มีแผนที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยขยายมูลค่าการค้าชายแดนกับพม่า โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมการค้าชายแดนขยายการลงทุนโดยการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังพม่าแล้วและมีแผนที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนใจทำการค้าการลงทุน ไปเยือนพม่าเพื่อหาโอกาสและลู่ทางการค้าต่อไป”   นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯได้มีการหารือถึงแนวทางพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนไทย-พม่า กับประธานหอการค้าชายแดนเมืองเมียวดี โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตจำนงที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนร่วมกันโดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและพื้นที่เข้ารับเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าการจัดเจรจาธุรกิจ และการจัดงานแสดงสินค้า   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คต.ให้ความรู้เอสเอ็มอีไทยลุยพม่า

Posts related