นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติปี 56 ว่า ในอาเซียนด้วยกันขณะนี้ ไทยยังเก่งแต่ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ยอมเรียนรู้ภาษาของสมาชิกอาเซียนเท่าใดนัก เช่น ภาษาบาฮาซาร์ ภาษาพม่า เป็นต้น โดยจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและยุโรป พบว่า คนไทยยังพูดภาษาในอาเซียนได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว ไทยอาจจะเสียเปรียบเรื่องการทำธุรกิจท่องเที่ยว ที่จะมีต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจ แย่งชิงตลาดนักท่องเที่ยวแน่นอน และคาดว่าในปี 61 สัดส่วนรายได้อาจจะถูกแบ่งไปอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติมากขึ้นด้วย “ขณะนี้ต้องยอมรับว่าคนไทย ยังพูดภาษาในอาเซียนได้น้อยมาก โดยเฉพาะภาษาบาฮาซาร์ซึ่งเป็นภาษาที่มีประชากรใช้มากที่สุดในอาเซียน ถึง 250 ล้านคน ขณะที่มองกลับไปพม่า ลาว เวียดนาม เริ่มที่จะพูดภาษานี้ได้แล้ว รวมถึง เริ่มฝึกหัดภาษาไทยแล้วด้วย เพราะกลุ่มสมาชิกอาเซียนมองเห็นแล้วว่า ไทยมีศักยภาพเรื่องแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม จึงทำให้หลายประเทศสนใจที่จะเริ่มหันมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอาเซียนช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เติบโตขึ้นปีละ 8.4% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 18% แต่ในไทย นักท่องเที่ยวทั่วโลกเติบโตมากกว่าถึงปีละ 11.2% และหากพิจารณาจากรายได้การท่องเที่ยว กลับพบว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวอาเซียนทั้งหมดมีเฉลี่ยปีละ 18% แต่เฉพาะไทยมีถึง 17.6% นอกจากนี้ องค์การการท่องเที่ยวโลกยังคาดการณ์ว่า อาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวเติบโตในปีช่วงปี 38-63 ถึง 6.5% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของโลกที่มี 4.1 % และในปี 63 นักท่องเที่ยวในภูมิภาคจะมีถึงปีละ 136 ล้านคน ด้านนายสรรเสริญ เงารังษี อดีตคณะทำงาน ด้านตลาดการสื่อสารและท่องเที่ยวอาเซียน กล่าวว่า ขณะนี้การจัดระดับ และวัดผลศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนยังใช้มาตรฐานของเวิร์ล อีโคโนมิค ฟอรั่ม อยู่ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหญ่แบบสากลของโลก แต่หากเทียบกับการท่องเที่ยวในอาเซียน อาจไม่เหมาะกับการใช้เกณ์ดังกล่าวนัก ในอนาคตไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน ควรมีข้อตกลงในการลงนาม และปรับเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นของกลุ่มตัวเอง เพื่อวัดระดับให้ได้ชัดเจน นายวุฒิชัย มากวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ กล่าวว่า เมื่อเปิดเออีซีแล้ว การท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ จะหันมานิยมเดินทางรอบอาเซียนโดยทางรถยนต์เพิ่มมากขึ้น และเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุด ที่นักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางไปมากที่สุด คือ พม่า เนื่องจากเป็นประเทศเปิดใหม่ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ทั้งนี้พม่ายังเสียเปรียบเรื่องราคาห้องพัก ที่มีไม่มาก ทำให้อัตราเฉลี่ยห้องพักแพงกว่าไทย50-80%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คนไทยยังพูดภาษาอาเซียนน้อย

Posts related