นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมกำลังรวบรวมโครงการเร่งด่วนของหน่วยงานในสังกัด นำไปเสนอ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะมาเป็นประธานประชุมด้วยตัวเอง ในวันที่ 28 พ.ค.นี้ ที่กระทรวงคมนาคม โดยการหารือเพื่อเป็นการรับทราบนโยบาย รวมถึงผลักดันโครงการสำคัญให้เดินหน้าต่อได้นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า โครงการเร่งด่วนของ ร.ฟ.ท.ที่เสนอกระทรวงคมนาคม คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยจะขอให้พิจารณา 2 สัญญาว่าควรปรับแบบก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตหรือไม่ รวมถึงจะขยายรางเพิ่มจาก 3 ราง เป็น 4 ราง เพื่อแบ่งการเดินรถของรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟชานเมือง และรถไฟฟ้าหรือเปล่า หากเห็นชอบจะของบประมาณสำหรับก่อสร้างวางรากฐานเพิ่ม 4,000 ล้านบาทนายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กล่าวว่า โครงการเร่งด่วนที่กรมทางหลวงเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา คือ การออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างถนนใหม่ และทางเลี่ยงเมืองในบางเส้นทาง เช่น การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ และทางเลี่ยงเมืองแว้ง  ส่วนโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) การขยายถนนเป็น 4 เลนทั่วประเทศที่อยู่ใน พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท จะนำเสนอไปในงบประมาณปี 58  นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กล่าวว่า โครงการเร่งด่วนของ รฟม.ยังเป็นโครงการเดิมๆที่เคยส่งให้กระทรวงคมนาคมไปนานแล้ว และจะยืนยันโครงการเดิมกลับไปอีกครั้ง ขณะที่แหล่งข่าวจาก รฟม. แจ้งว่า โครงการเร่งด่วนที่รฟม.เคยเสนอไป เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม.และรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางกะปิ-มีนบุรี ระยะทาง 21.8 กม.เป็นต้นนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทไม่มีโครงเร่งด่วนที่ต้องเสนอกระทรวงคมนาคม เพราะการก่อสร้างสะพาน และถนนเส้นทางใหม่จะนำไปอยู่ในงบประมาณ 2558 ทั้งหมดนายอภินันท์ วรรณางกูร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) กล่าวว่า บวท.มีโครงการเร่งด่วน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศปี55-58 วงเงิน 4,460 ล้านบาท ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว เป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศดำเนินโครงการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 58 โดยจะรายงานให้กระทรวงคมนาคมรับทราบความคืบหน้าเท่านั้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมชงโครงการเร่งด่วนเสนอ”ประจิน”

Posts related