นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เป็นห่วงว่าหากยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่ในเร็ว ๆ นี้ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินในงบประมาณปี58  ของกระทรวงคมนาคมแน่นอน โดยเฉพาะงบลงทุนใหม่จะดำเนินการไม่ได้เพราะไม่มี ครม.เข้ามาพิจารณาอนุมัติโครงการดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ปีงบประมาณ 58 จะดำเนินการได้เฉพาะงบรายจ่ายประจำปีเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และเงินเดือนข้าราชการเท่านั้น ส่วนงบประมาณปี 57 กระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินโครงการตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย “ตอนนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกแห่ง ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายปี58 เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมไว้แล้ว แต่จะยังดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะต้องรอให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก่อน แต่งบรายจ่ายประจำปี 58 ใช้ตัวเลขของปี 57 มาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อขอเบิกจ่ายก่อนได้และนำไปใช้คืนเมื่อสามารถใช้งบประมาณปี 58 ได้ เว้นแต่โครงการใหม่ ๆ ที่จะต้องดำเนินการเช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางต่าง ๆ จะทำไม่ได้จนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่” อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ จนกระทั่งการประกวดราคาโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จเช่น การก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) และการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่จะไม่สามารถก่อสร้างได้ ถึงแม้จะประกวดราคาจนได้บริษัทเอกชนที่ชนะแล้วเพราะต้องรอเสนอ ครม.อนุมัติการประกวดราคาก่อนจึงจะลงนามในสัญญาก่อสร้างได้ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่าการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้ลงนามในสัญญาไปแล้ว เช่นรถไฟฟ้าในเส้นทางต่าง ๆ ที่ก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน จะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เพราะการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการได้ตามสัญญา โดยที่ภาครัฐทำไว้กับบริษัทเอกชนโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ อยู่แล้วโดยที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก ครม. และยังไม่มีการลงนามในสัญญาให้ดำเนินโครงการการเพราะจะยังไม่สามารถเดินหน้าเพื่อทำการก่อสร้างได้ต้องรอเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอนุมัติก่อนเท่านั้น ด้านนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังทำงานกันตามปกติ ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าไปทำงานที่กระทรวงคมนาคมได้แต่หากต้องการข้อมูลเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็จะเข้าไปเอาที่กระทรวงคมนาคมแล้วออกมาทำภายนอกแทนโดยในส่วนของโครงการที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากยังอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการนั้นมีอย่างแน่นอน โดยกระทรวงคมนาคมได้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รวบรวมทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรค แผนการดำเนินโครงการ การใช้งบประมาณว่าเป็นอย่างไรเพื่อเตรียมไว้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมยันโครงการปัจจุบันเดินหน้าได้

Posts related