นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบรายงานผลการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจำทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามโครงการขันน็อต ที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการ 7 โครงการ ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินการดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการได้ลดลงจากเดิม แต่ในโครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัยไปกับรถเมล์ฟรี มีเรื่องชมเชยเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการยังปรับลดลงจากปีก่อนจาก 10 เรื่อง เหลือเพียง 8 เรื่อง สำหรับการดำเนินโครงการขันน็อต ทั้ง 7 โครงการนั้น ประกอบด้วย โครงการซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินัยจราจร , โครงการบริการดีมีน้ำใจ สร้างความพึงพอใจ ,โครงการสายตรวจลดอุบัติเหตุ เป็นมิตรกับประชาชน ,โครงการรักษ์ท่า รักษ์สะอาด รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ,โครงการสร้างวินัยจราจร สร้างความปลอดภัย ที่ป้ายรถโดยสารประจำทาง ,โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัยไปกับรถเมล์ฟรี และโครงการนายท่าไอที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.รับทราบขสมก.บริการดีขึ้น

Posts related