นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์) ไปจัดหารถขบวนไฟฟ้าธรรมดา (ซิตี้ไลน์) เพิ่มเติมอีก 7 ขบวนขบวนละ 4 ตู้ วงเงินรวม 4,854.41 ล้านบาทเพื่อนำมาให้บริการประชาชน หลังจากปัจจุบันขบวนรถที่ให้บริการมีเพียง 5 ขบวน ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากนี้จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน18 เดือน โดยให้ร.ฟ.ท.เป็นผู้กู้เงินและให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน รวมถึงพิจารณาวิธีการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินต่อไป  “การจัดหาขบวนรถต้องสั่งซื้อเพราะในไทยไม่มีประกอบ โดยขบวนรถชุดใหม่นี้จะช่วยบรรเทาความแออัดของขบวนรถซิตี้ไลน์ที่ปัจจุบันมีเพียง5 ขบวน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากมีผู้โดยสารใช้บริการถึงวันละ 32,000 คน และล่าสุดในปีนี้ก็มียอดคนใช้สูงถึง50,000 คนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 130% ขณะที่อนาคตคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นจึงต้องเร่งจัดหาขบวนรถใหม่มารองรับ หากจัดหาได้ครบตามกำหนดจะทำให้มีขบวนรถไว้บริการถึง 12 ขบวนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละ 70,000 คน” ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม รายงานว่าหากจัดหาขบวนรถดังกล่าวได้เสร็จสิ้น จะส่งผลให้บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. สามารถเพิ่มศักยภาพการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิมชั่วโมงละ3,725 คนต่อทิศทาง เพิ่มเป็นชั่วโมงละ 9,305 คนต่อทิศทาง รวมถึงสามารถเพิ่มความถี่ของขบวนรถจากเดิมที่ 12 นาทีต่อขบวนเป็น 8 นาทีต่อขบวนและยังเป็นการเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร ทำให้บริษัทกำหนดแผนการตลาดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการรองรับนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินรายปีให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ประจำปี 48 ถึงปีภาษี 53จากที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดไว้ 1,289 ล้านบาท ลงเหลือ 136 ล้านบาทหรือคิดเป็นเงินภาษี 16 ล้านบาท เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ารฟม.เป็นกิจการที่ให้บริการประชาชน และคิดค่าบริการต่ำกว่าต้นทุนส่งผลให้ผลประกอบการมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.อนุมัติจัดซื้อรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ 7 ขบวน

Posts related