รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เจรจากับธนาคารออมสินขอให้ปล่อยกู้เพื่อเสริมคล่องให้กับการบินไทย วงเงิน 7,000 ล้านบาท โดยไม่มีคนค้ำประกันแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออมสิน ยืนเงื่อนไขขอดูแผนฟื้นฟูของการบินไทยที่ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ  (ซุปเปอร์บอร์ด) ก่อน เนื่องจากผลดำเนินงาน ปี 56 การบินไทยขาดทุนกว่า 12,000 ล้านบาท และกว่าจะจัดการปัญหาขาดทุนสะสมได้คงใช้เวลาอีกหลายปี  ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม ได้ขอให้ธนาคารออมสินช่วยพิจารณาเรื่องดังกล่าว คาดว่าที่สุดแล้ว ธนาคารออมสินจะต้องปล่อยกู้ให้การบินไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องภายในเดือน ก.ย. นี้ เนื่องจากการบินไทย มีความจำเป็นต้องใช้เงินสภาพคล่องจำนวนนี้ หากกระทรวงการคลังไม่ค้ำเงินกู้ดังกล่าว คงต้องประสานทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินมาใช้หนี้คืนธนาคารออมสินในต้นปี 58  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังกล่อมออมสินปล่อยกู้บินไทย

Posts related