รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แต่ละปีกรมศุลกากรที่สุวรรณภูมิการการจับสินค้านำเข้าและส่งออกปีละหลายสิบล้านบาท โดยปีงบประมาณ 56  จับกุมได้ 107 ครั้งมูลค่าสินค้า 29 ล้านบาท และปีงบประมาณ 57 จนถึงตั้งแต่เดือนต.ค. ถึง มิ.ย. จับกุมได้ 75 ครั้งมูลค่าสินค้า 40 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าหรู อาทิ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม โดยปีงบประมาณ 57 นั้น ได้จับกุมลักลอบส่งออกทองคำแท่งแค่ครั้งเดียว “การสุ่มตรวจสอบนั้นจะดูพฤติกรรมการเดินทางเป็นหลัก เช่น บางรายนี้เดินทางไปยุโรปบ่อยเกือบทุกเดือน เพื่อไปหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนม หรือนาฬิกามาขาย นอกจากนี้จะมีทีมเข้าไปดูทั้งในอินสตาแกรม เฟซบุ๊ค หรือเว็บไซค์ที่รับพรีออเดอร์สินค้า (รับหิ้ว) จากต่างประเทศว่าเจ้าของแอคเค้าท์นั้นชื่ออะไร มีแผนจะเดินทางไปประเทศไหน จะเดินทางกลับเที่ยวบินไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้จับกุมในลักษณะสืบจากการขายสินค้าออนไลน์หลายคดีแล้ว” สำหรับลูกเรือสายการบินทั้งแอร์ และสจ๊วต นั้นทางกรมศุลกากรจะพิจารณาพฤติกรรมในการขนสินค้า คือหากขนสินค้าเดิมๆ ซ้ำหลายเที่ยว หรือเป็นสินค้าที่มีราคาแพงเข้ามาบ่อยๆ จะตั้งขอสังเกตทันทีเลยว่าต้องการนำมาขายต่อต้องเรียกเก็บภาษี โดยในครั้งแรกอาจจะปล่อยไปก่อน เพราะส่วนใหญ่บอกว่านำมาใช้เอง หากนำเข้ามาอีกครั้งที่ 2 จะว่ากล่าวตักเตือน แต่ถ้าครั้งที่ 3 ถูกเก็บภาษีอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังตั้งทีมตรวจเว็บไซต์รับพรีออเดอร์

Posts related