รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการปลดคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่งออกจากตำแหน่งเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ว่าจะใช้อำนาจของประทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลงกรรมการของรัฐวิสาหกิจ หรือจะใช้อำนาจของ คสช.ปลดกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคสช.ได้ส่งสัญญาณให้กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเก่าและได้รับการแต่งตั้งเข้ามาอย่างไม่มีความเหมาะสมให้ลาออกจากตำแหน่งแต่ปรากฎว่าผ่านมาหลายสัปดาห์กรรมการของรัฐวิสาหกิจไม่ยังไม่ยอมลาออกขณะนี้มีเพียงกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย บริษัท ปตท. และธนาคารกรุงไทยลาออกจากตำแหน่งเท่านั้น แต่ยังมีกรรมการอีกหลายวิสาหกิจ รวมถึงแบงก์รัฐยังไม่ยอมลาออก จึงต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป “กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเหมือนเจ้าของมีอำนาจการเปลี่ยนกรรมการได้ทุกเมื่อแม้ว่ากรรมการคนนั้นจะไม่ทำอะไรผิดแต่คลังคิดว่ากรรมการใหม่ที่จะตั้งเข้าไปแทนมีความสามารถและเหมาะสมมากว่าซึ่งคงไม่ต้องใช้อำนาจของ คสช. มาปลดกรรมการให้ออกจากตำแหน่ง” นอกจากนี้ คสช.ได้ให้กระทรวงการคลังทำรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทนและโบนัสให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อทำการแก้ไขให้การจ่ายผลตอบแทนมีความเหมาะสม และไม่สูงเกินไปหลังพบว่าปีที่ผ่านมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งจ่ายโบนัสให้พนักงานสูงเกินจริง เช่นบริษัทท่าอากาศยานไทย ที่จ่ายโบนัสให้พนักงานถึง 11 เดือน สำหรับข้อมูลที่คลังเตรียมชี้แจงให้คสช. จะชี้ให้เห็นว่าการจ่ายผลตอบแทนและโบนัสของรัฐวิสาหกิจมี 2 ส่วนในส่วนแรกรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ สามารถจ่ายผลตอบแทนและโบนัสได้ไม่มีเพดานประกอบด้วย บริษัทการท่าอาการยานไทย บริษัท การบินไทย บริษัท ปตท. และบริษัท อสมท.ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การจ่ายผลตอบแทนจะมีขั้นบันไดเงินเดือนชัดเจนและการจ่ายโบนัสต้องเป็นตามการประเมินผลงานหากได้คะแนนมากได้โบนัสมากและได้คะแนนน้อยก็ได้โบนัสน้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกณฑ์การประเมินผลงานมีคะแนนเต็ม5 คะแนน ได้โบนัสตั้งแต่ 1-8 เดือน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 2เดือน และหากได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จะจ่ายโบนัสได้ถึง 8 เดือนแต่มีเงื่อนไขว่ารัฐวิสาหกิจที่จ่ายโบนัสต้องมีการดำเนินงานมีกำไรหากขาดทุนจ่ายโบนัสไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนประเมินผลงานออกมาดีก็ตาม รายงานข่าว กล่าวว่า กระทรวงการคลังต้องการแก้ไขการจ่ายโบนัสดังกล่าวหากต้องการให้รัฐวิสาหกิจน้อยลงและต้องให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช้เกณฑ์การจ่ายโบนัสเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ในส่วนคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คาดว่าจะยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ราย เพื่อแสดงสปิริตให้เกิดการสรรหากรรมการใหม่ประกอบด้วย พล.ท.รุจวินท์ กิจวิทย์, นายวีรภัทร ศรีไชยา และพล.ต.ต.สุรสิทธิ์สังขพงศ์ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ครม.ในชุดของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังรื้อบอร์ด เล็งปรับเกณฑ์จ่ายโบนัสรัฐวิสาหกิจ

Posts related