นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ 85.1 เพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ระดับ84.0 ถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน และดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่101.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 98.2 นับเป็นค่าดัชนีที่มีค่าเกิน100 ในรอบ 5 เดือนทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มคลี่คลาย เห็นว่าจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นโอกาสการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น“ ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ในเดือนมิ.ย. จะเห็นได้ชัดว่าปรับเพิ่มขึ้นหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารงานประเทศเพราะภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เห็นได้จากมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตลาดค้าปลีกโตได้ 10% ภาครัฐมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 57 ที่ค้างท่อเร่งรัดการจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 58 ที่น่าจะแล้วเสร็จทันต้นปีงบประมาณและการเร่งอนุมัติโครงการส่งเสริมลงทุนอีกกว่า 7 แสนกว่าล้านบาทซึ่งเป็นลักษณะการทยอยลงทุนต่อเนื่องในปีถัดไปด้วยโดยภาพรวมจึงน่าจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เติบโตได้ 2-2.5%”นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องการเสนอให้ภาครัฐ จัดตั้งกองทุนเงินกู้ฉุกเฉินอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขาดสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันรวมถึงปฏิรูปพลังงาน ลดการแทรกแซงราคาโดยใช้กลไกตลาดพร้อมทั้งจัดทำแผนรับมือไฟฟ้าดับจากการปิดซ่อมท่อก๊าซในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และเร่งเจรจาการเปิดเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ไทย-อียู เพื่อรองรับการหมดอายุสิทธิจีเอสพีและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมฟื้นรอบ 7 เดือน

Posts related