วันนี้ (17 มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา กสทช. กล่าวว่าตามที่ กสทช.ส่งเแผนการดำเนินโครงการหลัก 4 โครงการใหญ่ คือ 1.การประมูลคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่จะเปิดประมูลในช่วงเดือน ส.ค.57 นี้ 2.การเปิดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ที่มีกำหนดประมูลเดือน ต.ค.-พ.ย.57 นี้3. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน  และ4.โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) มูลค่ากว่า2 หมื่นล้านบาท ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ กสทช.ได้รับหนังสือตอบกลับจาก คสช.ให้ชะลอการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อความโปรงใส จนกว่าจะมีการตรวจสอบรายละเอียดทั้ง 4 เรื่องพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำข้อบังคับ ข้อกฏหมายในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ให้ได้รับความไว้วางใจและเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่คลายความวิตกกังวลสงสัยจากประชาชนให้ได้ จึงจะดำเนินการต่อไปได้ พร้อมกันนี้คสช.และคณะทำงานกฏหมาย จะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช.มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที                  นายฐากรกล่าวว่า กสทช.จะนำหนังสือจาก คสช. เสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่18 มิ.ย.57 เพื่อรับทราบรายละเอียดทั้งหมดโดยต่อจากนี้ทั้งบอร์ดกระจายเสียงและบอร์ดโทรคมนาคม จะต้องเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คสช.โดยเฉพาะในส่วนของการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ จะต้องมีการประชุมโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขให้ทันต่อประกาศเยียวยาผู้บริโภคกรณีซิมดับที่ตามกำหนดจะต้องซิมดับในในวันที่15 ก.ย.57 นี้ โดยคาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะเสนอแนวทางแก้ไขทั้งหมดต่อ คสช.                  “ทั้ง 4โครงการ จะต้องชะลอทันที และร่างหลักเกณฑ์ทุกอย่างที่ออกมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นทั้ง 2 คลื่น หรือแม้แต่การกำหนดราคาการแจกคูปอง ในขณะที่การดำเนินการอื่นๆของกสทช.ในการกำกับดูแล และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมยังคงดำเนินการตามปกติ” นายฐากร กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ให้ชะลอประมูล4จี-แจกคูปองกล่องดิจิตอล

Posts related