นายลวรณ แสงสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ได้เสนอเรื่องประกันภัยนาข้าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาแล้ว หาก คสช.อนุมัติแผนประกันภัยนาข้าวภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นเดียวกับการประกาศโรดแมปด้านเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดขายประกันภัยนาข้าวได้ในช่วงกลางเดือนมิ.ย.นี้ พร้อมกับการปลูกข้าวที่กำลังจะเริ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ได้เสนอไปยังคสช.เพื่อช่วยจ่ายเบี้ยประกันให้กับชาวนา ในพื้นที่เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ วงเงินชดเชย 500 ล้านบาท โดยมีเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เบิกมาดำเนินการในปีทีผ่านมาและยังเหลือกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอใช้งบเพิ่มอีก 376 กว่าล้านบาทเท่านั้น โดยธ.ก.ส.ได้เตรียมแผนขายประกันไว้พร้อมแล้ว และมั่นใจว่าปีนี้จะได้เกินกว่าเป้าหมาย 1.5 ล้านไร่แน่นอน เพราะเมื่อเทียบจากปีที่ผ่าน ๆ มา ขายได้น้อยมาก เนื่องจากกว่าจะดำเนินการขายก็เลยเวลาปลูกข้าวไปแล้ว สำหรับโครงการประกันภัยนาข้าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สศค. ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่ดำเนินการมาต่อเนื่องถึง 3 ปี โดยปีนี้จะยังคงยึดหลักการเหมือนปีที่ผ่านมาคือแบ่งพื้นที่ประกันออกเป็น 5 โซนตามความเสี่ยงภัย คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำสุดคิดเบี้ยประกันไร่ละ 129.47 บาท แบ่งเป็น เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 60 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเบี้ยประกัน 69.47 บาท หากพื้นที่เสี่ยงต่ำมาก คิดเบี้ยประกันไร่ละ 247.17 บาท โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 70 บาท รัฐบาลจ่ายเบี้ย 177.17 บาท ขณะเดียวกัน หากพื้นที่เสี่ยงต่ำคิดเบี้ยประกันไร่ละ 376.64 บาท โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 80 บาท รัฐบาลจ่ายเบี้ย 296.64 บาท ส่วนพื้นที่เสี่ยงปานกลางคิดเบี้ยประกันไร่ละ 472.94 บาท โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 90 บาท รัฐบาลจ่ายเบี้ย 382.94 บาท และพื้นที่เสี่ยงสูง คิดเบี้ยประกันสูงสุดไร่ละ 510.39 บาท เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเบี้ยประกัน 410.39 บาท ทั้งนี้ประกันดังกล่าวมีความคุ้มครองทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากศัตรูพืช แบ่งเป็น ความคุ้มครองความเสียหาย 6 ประเภท คือ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัย ลูกเห็บและอากาศหนาว ซึ่งจะได้รับชดเชย 1 ,111 บาทต่อไร่ ถ้าเสียหายจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาดจะคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คาดเปิดขายประกันภัยนาข้าวช่วงกลางเดือนมิ.ย.นี้

Posts related