นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากรมได้ประกาศราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 57  โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก ราคากิโลกรัมละ 79 บาท,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ภาคตะวันออกราคากิโลกรัมละ 81 บาท ภาคใต้ ราคากิโลกรัมละ 78 บาท และภาคเหนือ ราคากิโลกรัมละ 80บาท                           ราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก) กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 93 บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 94 บาท ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ  95 บาท ภาคใต้ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 92 บาท และภาคเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 94 บาท ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง   (เนื้อสะโพกเนื้อไหล่)  กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 128 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 129 บาท ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 131 บาทภาคใต้ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 127 บาท และภาคเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 129 บาท   ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)  กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 144 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 145 บาท ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 147 บาท ภาคใต้ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 143 บาท และภาคเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 145 บาท ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษเช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ   ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)   กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 156 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 157 บาท ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ159 บาท ภาคใต้ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 154 บาท และภาคเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 157 บาท ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษเช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ   “กรมจะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน ถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คุมราคาหมูห้ามเกิน 159 บาท

Posts related