นางมาลีโชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการเปิดงานมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคายว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย จัดงานมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 3- 8เม.ย. 57 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ลานน้ำพุพญานาคเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ในการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การลงทุนและการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกระดับสำหรับกิจกรรมที่สำคัญเช่น การแสดงและการจำหน่ายสินค้าจากของไทยและประเทศเพื่อนบ้านว่า 400คูหา เป็นสินค้าโอทอป ซีเล็คสินค้าเอสเอ็มอีจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ลาวเวียดนาม เป็นต้นขณะเดียวกันก็มีการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากผู้มีประสบการณ์จากหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชื่อมโยงความสำพันธ์เพื่อลดปัญหาอุปสรรคของการค้า ระหว่าง 20 จังหวัดภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศลาว เวียดนาม รวมถึงการจัดการเจรจาคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 20 คู่ มูลค่า 20 กว่า ล้านบาทโดยสินค้าหลักๆที่มีการเจรจาธุรกิจคือ สินค้าวัสดุก่อสร้างสินค้าเกษตรและเครื่องจักรทางการเกษตร สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจบริการท่องเที่ยว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงดันเอสเอ็มอีไทยขยายตลาดเพื่อนบ้าน

Posts related