นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดบริการรถไฟและอาหารฟรี รวมทั้งตั้งจุดบริการประชาชนที่เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล หัวหิน โดยเป็นรถขบวนพิเศษกรุงเทพ-หัวหิน ไป-กลับวันที่ 5 ธ.ค.56 ใช้รถดีเซลรางธรรมดาลากจูงจำนวน 8-10 คันต่อเที่ยว สามารถรองรับประชาชนได้ขบวนละ 600-760 ที่นั่ง โดยในขบวนรถจะให้บริการอาหารว่างและน้ำฟรี โทรติดต่อได้ที่ 1690 ทั้งนี้วันที่ 5 ธ.ค.56 มีให้บริการ 2 เที่ยว เที่ยวแรก 760 ที่นั่งขาไป ออกจากหัวลำโพง 4.30 น. ถึงหัวหิน 8.40 น. โดยขบวนรถจอดห่างจากงานพระราชพิธีฯ  400-500 เมตร ขากลับจากหัวหิน 21.30 น. ถึง กทม. 1.30 น.ของวันที่ 6 ธ.ค.56  เที่ยวสอง  600 ที่นั่ง ออกจากหัวลำโพง 11.00 ถึง หัวหิน 15.00 น.ขากลับออกจากหัวหิน 22.00 น. ถึงหัวลำโพง 2.00 น.นอกจากนี้กระทรวงยังได้ตั้งจุดบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม  10,000 ชุด และหน่วยพยาบาล ฟรี บริเวณใกล้ร้านโกลเด้นเพลสหัวหิน ริมถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้ด้วย  นอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้เตรียมความพร้อมเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะมุ่งสู่หัวหิน ในทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 35 พระราม 2และ ทางหลวงหมายเลข 338 บรมราชชนนี โดยได้ซ่อมแซม ปรับผิวการจราจรที่ชำรุด ปรับระดับคอสะพาน ทำความสะอาด และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ไฟฟ้าส่องสว่าง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้าน นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น บขส.ได้จัดเตรียมตั๋วโดยสาร ไป- กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน 8,600 ที่นั่ง สำหรับแจกฟรีให้แก่ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปร่วมถวายพระพร  ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะวันที่ 5 ธ.ค.56 ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2,000 ชุด นอกจากนี้ บขส.ได้จัดรถโดยสารชัตเตอร์บัส 20 คัน ให้บริการรับ– ส่ง ประชาชนทั่วไป จากจุดจอดรถกลางที่ทางจังหวัดจัดไว้ ไปยังพระราชวังไกลกังวล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายวุฒิชาติกล่าวว่า ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ,กรุงเทพฯ- ปราณบุรี และกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ จากเที่ยววิ่งปกติวันละ 390 เที่ยวเป็นวันละ 570 เที่ยว ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี) และอนุสาวรีชัยสมรภูมิ คมนาคมชวนคนไทยถวายพระพรในหลวงที่หัวหิน ให้เดินทางฟรีกินฟรี บขส.แจกตั๋ว8,600ที่นั่งแถมข้าวกล่อง เริ่มต่อคิวจนส่งสายใต้ตี3ขณะที่รถไฟจัดฟรี2ขบวนพร้อมอาหารว่าง นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคมกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดบริการรถไฟและอาหารฟรีรวมทั้งตั้งจุดบริการประชาชนที่เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ วังไกลกังวล หัวหินโดยเป็นรถขบวนพิเศษกรุงเทพ-หัวหินไป-กลับวันที่5ธ.ค.56ใช้รถดีเซลรางธรรมดาลากจูงจำนวน8-10คันต่อเที่ยวสามารถรองรับประชาชนได้ขบวนละ600-760ที่นั่งโดยในขบวนรถจะให้บริการอาหารว่างและน้ำฟรีโทรติดต่อได้ที่ 1690 ทั้งนี้วันที่5ธ.ค.56มีให้บริการ2เที่ยวเที่ยวแรก 760ที่นั่งขาไปออกจากหัวลำโพง 4.30น.ถึงหัวหิน8.40น.โดยขบวนรถจอดห่างจากงานพระราชพิธีฯ 400-500เมตรขากลับจากหัวหิน 21.30น.ถึงกทม.1.30 น.ของวันที่6ธ.ค.56 เที่ยวสอง 600ที่นั่งออกจากหัวลำโพง 11.00ถึงหัวหิน 15.00น.ขากลับออกจากหัวหิน22.00น.ถึงหัวลำโพง2.00น.นอกจากนี้กระทรวงยังได้ตั้งจุดบริการอาหารว่างน้ำดื่ม  10,000ชุดและหน่วยพยาบาล ฟรีบริเวณใกล้ร้านโกลเด้นเพลสหัวหินริมถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้ด้วย  นอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้เตรียมความพร้อมเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะมุ่งสู่หัวหินในทางหลวงหมายเลข 4เพชรเกษมทางหลวงหมายเลข 35พระราม2และทางหลวงหมายเลข 338บรมราชชนนีโดยได้ซ่อมแซม ปรับผิวการจราจรที่ชำรุดปรับระดับคอสะพาน ทำความสะอาดและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่น ป้ายจราจร ป้ายบอกทางไฟฟ้าส่องสว่าง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านนายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)กล่าวว่าตามที่รัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556ณท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคมพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น บขส.ได้จัดเตรียมตั๋วโดยสารไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน8,600ที่นั่งสำหรับแจกฟรีให้แก่ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปร่วมถวายพระพร ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคมพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะวันที่ 5ธ.ค.56 ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯสายใต้ ถนนบรมราชชนนีตั้งแต่เวลา 03.00น.เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 2,000ชุดนอกจากนี้บขส.ได้จัดรถโดยสารชัตเตอร์บัส20คันให้บริการรับ– ส่งประชาชนทั่วไปจากจุดจอดรถกลางที่ทางจังหวัดจัดไว้ไปยังพระราชวังไกลกังวลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายวุฒิชาติกล่าวว่าได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน,กรุงเทพฯ-ปราณบุรีและกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์จากเที่ยววิ่งปกติวันละ390เที่ยวเป็นวันละ570 เที่ยวซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)และอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดรถฟรี ข้าวฟรี ชวนถวายพระพรในหลวง

Posts related