นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมแก้ปัญหาจราจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ถนนพหลโยธินว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดระบบจราจรถนนพหลโยธินฝั่งขาออกใหม่ โดยได้มีมติให้แยกป้ายโดยสารประจำทางออกเป็น 2 ป้าย คือ รถโดยสารที่ไปถนนลาดพร้าว และถนนพหลโยธิน จะอยู่ก่อนเมื่อวิ่งมาจากสะพานควาย และป้ายรถโดยสารที่จะไปถนนวิภาวดีรังสิตจะอยู่ถัดไป ซึ่งจะเป็นการกระจายไม่ให้รถโดยสาร จอดซ้อนกันบนช่องจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหารถติด ขณะเดียวกันจะกำหนดจุดจอดรถแท็กซี่ 2 จุด และจุดจอดรถตู้โดยสารให้ชัดเจนมากขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 21 พ.ย.นี้ ใช้เวลาทดลองปรับปรุง 4-5 วัน ก่อนบังคับใช้อย่างจริงจัง “ระหว่างนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารในบริเวณนี้รับทราบ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้รับทราบประตูทางออกรถไฟฟ้าที่จะไปขึ้นรถโดยสารในแต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสน และหากทุกคนรับทราบแล้ว ก็จะไม่เกิดการกระจุกตัวของจำนวนผู้โดยสารที่จุดเดียวอีกต่อไป แต่จะกระจายไปยังพื้นที่ที่เป็นจุดจอดรถโดยสารแทน” นอกจากนี้จะดำเนินการโครงการพระราม 4 โมเดล เพื่อสร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาจราจรแบบครบวงจร เริ่มจากทางกายภาพ พฤติกรรม และการนำระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ(ไอทีเอส) มาใช้ควบคุมการจราจร โดยจะลดคอขวด บริเวณป้ายรถโดยสาร ดูการใช้ความเร็วของรถ การแก้ไขปัญหาการจอดรถริมถนนบริเวณตลาดคลองเตย และพิจารณาการจัดเดินรถทิศทางเดียว บริเวณทางรถไฟสายเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงการกวดขันวินัยจราจรรถสองแถว และรถตู้โดยสารมากขึ้น เป็นต้น นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รถส่วนบุคคลที่จอดรับส่งผู้โดยสารย่านสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ให้จอดได้ในที่จอดรถแท็กซี่ จะไม่ให้เข้าไปจอดที่ป้ายรถเมล์อีกต่อไป โดนจำนวนพื้นที่จอดรถโดยสารสาธารณะจะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เข้าใช้บริการ โดยเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) บริเวณป้ายสวนจตุจักรขาออก เส้นทางถนนวิภาวดี มี 10 สาย 93 คัน เส้นทางพหลโยธิน มี 18 สาย 50 คัน และเส้นทางลาดพร้าวมี 8 สาย 45 คัน รถตู้โดยสารมี 55 คัน และรถแท็กซี่บริเวณจุดรอรับโดยสาร 292 คัน และแท็กซี่ที่ฝ่าฝืนจอดในช่องจราจรที่ 2 จำนวน 210 คัน ช่วงเวลาที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นมากที่สุด คือ ระหว่าง 16.30–18.00 น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดระเบียบจราจรหมอชิตใหม่รับมือรถติด

Posts related