ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่11 มี.ค. 57 คณะกรรมการระบายข้าวกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีนายสุรศักดิ์  เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานได้ทำการเปิดซองและประชุมพิจารณาเจรจาต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาใกล้เคียงราคาเกณฑ์มากที่สุด โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่ขายข้าวราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาที่กำหนดไว้แน่นอน เพราะในการขายแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)  ให้กับ คอฟโก้ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน 1ล้านตันก็ขายในราคาสูงกว่าเวียดนาม ถึง 20% และหลังจากนี้คาดการณ์ว่าราคาและความต้องการซื้อข้าวจะดีขึ้นเพราะมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามการเปิดซองและการเจรจาต่อรองราคาคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานเนื่องจากมีผู้ร่วมเข้าประมูลข้าว 5.17 แสนตันจำนวนถึง 34 รายมากสุดเป็นประวัติการณ์  เพราะราคาข้าวอยู่ในภาวะตกต่ำ และรัฐบาลเปิดโอกาสให้โรงสีเข้าร่วมประมูลได้ ขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เสนอซื้อข้าวรัฐครั้งนี้อาจเสนอราคาซื้อต่ำกว่าราคาตลาด เพราะกระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวอย่างต่อเนื่องเดือนละ 4 ครั้ง แบ่งเป็นการเปิดประมูลทั่วไป2 ครั้งและเปิดประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) อีก 2 ครั้งทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ ซึ่งราคาข้าวขาว 5% ล่าสุดอยู่ที่ตันละ 440 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น   “ในวันที่12 มี.ค.นี้ กระทรวงฯจะเปิดประมูลข้าวสารผ่านเอเฟตอีก 250,000 ตัน เป็น ข้าวขาว 5% ปี 55/56 และ 56/57  กว่า 164,000 ตัน ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปี 55/56 และปี 56/57 กว่า 80,000 ตัน  โดยจะเริ่มเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเวลา 09.00-12.00น. ที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จับตาพ่อค้ากดราคาข้าวต่ำกว่าตลาด

Posts related