วันนี้ (11 มี.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ทางคณะกรรมการองค์การอิสระภาคประชาชนเครือข่ายผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ กสทช.เร่งเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภคก่อนออกอากาศทีวีดิจิทัล เช่น เรื่องกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล และกล่องรับสัญญาณในระบบเคเบิล และดาวเทียมพร้อมทั้งจัดทำแผนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการแจกจ่ายคูปองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะประชากรที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น กลุ่มแรงงานในเมือง กลุ่มประชากรเฉพาะที่อยู่ห่างไกล หรือ กลุ่มคนพิการ ฯลฯนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.และกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า พร้อมนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการติดตั้งโครงข่ายด้วย ขณะที่การแจกคูปองให้ประชาชนจำนวน 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนั้น จะร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและไปรษณีย์ไทยนำจ่ายพร้อมใบแจ้งหนี้ ส่วนราคาคูปอง 690 บาท อาจไม่เพิ่มขึ้นแต่ราคากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (เซ็ตท็อปบ็อกซ์) ควรต้องมีราคาลดลงจากตลาดปัจจุบันอย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาที่ผู้ให้บริการโครงข่ายที่อาจไม่พร้อมให้ช่องทีวีดิจิทัลเช่าใช้ออกอากาศในวันที่1 เม.ย.นี้นั้น หากสถานีไหนไม่พร้อมออกอากาศหรือจะต้องเลื่อนออกไป ถือเป็นปัญหาใหญ่เพราะเมื่อโครงข่ายไม่พร้อมแต่ผู้ร่วมประมูลช่องออกอากาศทั้ง 24 ช่องมีความพร้อมที่จะออกอากาศถือเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจของทั้ง 24 ช่องด้วย เพราะเมื่อไม่มีโครงข่ายให้บริการก็ไม่สามารถออกอากาศได้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องชี้แจงได้ว่าทำไมไม่สามารถให้บริการได้ทัน อย่างไรก็ตามกสทช.จะต้องมีบทลงโทษกับผู้ให้บริการโครงข่ายเช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของค่าปรับ ฯลฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้ กสทช.ให้ความรู้ผู้บริโภคก่อนเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล

Posts related