นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่12 พ.ย.นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.พิจารณาอนุมัติออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 35% จากเดิมอยู่ที่ 37% และแบ่งอัตราการเสียภาษีเป็น 7 ขั้น จากเดิมอยู่ที่ 5 ขั้น ซึ่งหากครม.เห็นชอบจะสามารถประกาศใช้ได้ทันที เนื่องจากรัฐบาลต้องกการให้มีผลกับการยื่นแบบเสียภาษีปี 56 ที่ต้องยื่นในช่วงเดือนม.ค.57-มี.ค.57 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้แล้ว แต่เชื่อว่าจะมีปริมาณขอคืนไม่มากนัก เพราะประชาชนบางส่วนมีรายได้สูงขึ้น สำหรับความคืบหน้าเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก 60,000 บาทเป็น 120,000 บาทนั้น กรมสรรพากรจะต้องพิจารณเกี่ยวกับการนำใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อนอย่างรอบคอบ เพราะวัตถุประสงค์เรื่องนี้เพื่อต้องการช่วยเหลือเอสเอ็มอี หากออกมาแล้วสินค้าที่นำมาลดหย่อนยังเป็นการซื้อจากห้างขนาดใหญ่จะไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนจะให้มีผลบังคับใช้ภายในปีภาษี 57 หรือไม่ต้องดูอีกครั้ง เพราะก่อนที่จะดำเนินการต้องประกาศให้ผู้เสียภาษีได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า เพื่อจะได้มีเวลาเก็บใบกำกับภาษีและนำมาลดหย่อนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงครม.อนุมัติลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Posts related