นายประเสริฐบุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 22 เม.ย.นี้จะพิจารณารายชื่อของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บอร์ดบีโอไอ)ชุดใหม่ภายหลังจากต้นเดือนเม.ย.ครั้งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอรายชื่อบอร์ดชุดหใม่ให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมในฐานะประธานบอร์ดบีโอไอพิจารณาแล้วและคาดว่าจะลงนามแต่งตั้งก่อนเสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบโดยต่อจากนี้บอร์ดชุดใหม่จะเริ่มประชุมทันทีเพราะล่าสุดมีคำเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากเอกชนรออยู่หลายโครงการมีวงเงินรวมประมาณ 600,000 ล้านบาท รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าก่อนหน้านี้การตั้งบอร์ดบีโอไอในช่วงที่ผ่านมามีปัญหานานเพราะมีมติครม.เดิมกำหนดให้รัฐบาลรักษาการไม่สามารถแต่งตั้งได้เพราะเกรงว่า จะมีผลผูกพันกับรัฐบาลใหม่แต่ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้กลับไปหารือร่วมกันอีกครั้งและได้แก้ไขมติครม.เดิมให้สามารถแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอชุดใหม่ได้ก่อนเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบเมื่อต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงตั้งบอร์ดบีโอไอ

Posts related