นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแผนการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (โรดแมป) ไปยัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติ คสช. ที่ต้องการให้แก้ปัญหาอุตสาหกรรมนี้ทั้งระบบ หลังจากเพิ่มค่าอ้อยในอัตรา 160 บาทต่อตัน ซึ่งการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมนี้ มีลักษณะเหมือนกับการแก้ปัญหาพลังงานทั้งนี้ แผนดังกล่าว มีข้อเสนอในเรื่องการเพิ่มปริมาณอ้อยเป็น 200 ล้านตัน ปี 63 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 103.66 ล้านตัน ซึ่งจะต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 18 ล้านไร่ จากขณะนี้มีอยู่ 8 ล้านไร่ และอาจต้องเพิ่มโรงงานน้ำตาลจากปัจจุบันที่มีอยู่ 50 แห่ง ส่วนแผนดังกล่าว จะก้าวไปถึงการแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายหรือไม่นั้น คงต้องให้ คสช.พิจารณาก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรสำหรับแผนการเพิ่มปริมาณอ้อยและน้ำตาลทรายนั้น มีจุดประสงค์เพื่อส่งออก เนื่องจากประเมินว่าประเทศบราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิต และส่งออกรายใหญ่ของโลกนั้น มีข้อจำกัดในการผลิตน้ำตาลทราย เพราะโรงงานเริ่มเก่าแล้ว ดังนั้นเป็นโอกาสของไทย ที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกให้มากขึ้น โดยปัจจุบันไทยผลิตน้ำตาลได้ 10 ล้านตัน ปริโภคในประเทศ 2.5-2.6 ล้านตัน ที่เหลือส่งออก 7.4-7.5 ล้านตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

Posts related