นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการ รมว. คมนาคม เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่ จ.เชียงรายว่า ขณะนี้แขวงเชียงราย 1 ได้ตรวจสอบความเสียหาย พบทางหลวงที่ได้รับความเสียหายและได้สั่งปิด 2เส้นทางได้แก่ ทางหลวง 118 ช่วง กม.141 (บ้านโป่งฟูเฟือง) สภาพความเสียหาย โครงสร้างทางมีการแตกร้าวเป็นแนวยาว และแนวขวาง 200 เมตร ผิวทางต่างระดับ1-3 ซม และทางหลวง 118 กม. 151-152 (บ้านห้วยส้านยาว) สภาพความเสียหาย ผิวทางทรุด ตามแนวยาว 500-600 เมตร ผิวทางต่างระดับ 1-2 เมตร นอกจากนี้ยังได้แก้ไข ด้วยการประสานไปศูนย์สร้างทางลำปาง ให้เข้าดำเนินการช่วง กม.151-152 ซึ่งจะเข้าดำเนินการแก้ไขให้ผิวจราจรภายในวันที่ 6 พ.ค.นี้ส่วนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนั้น ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ได้ลงมาใช้ระบบสำรองที่ด้านล่าง โดยติดต่อโดยใช้ระบบวิทยุสื่อสาร ขณะที่ระบบสื่อสารต่างๆยังใช้การได้ดี ตัวหอมีกระจกร้าว 4 บาน อย่างไรก็ตามได้สั่งการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดเส้นทางหนีภัยให้ชัดเจนและจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด พร้อมทั้งให้งดใช้สะพานเทียบชั่วคราว เปลี่ยนไปใช้ทางจอดระยะไกล และ บันไดเทียบข้างแทน เพื่อความปลอดภัยในการอพยพ และ ลดความเสี่ยงของความเสียหายจากสะพายเทียบกับตัวเครื่อง และยังให้เพิ่มความระวังสิ่งของที่จะร่วงใส่ผู้โดยสาร เช่น ฝ้า ไฟ ผนัง ป้าย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ชัชชาติ”ลงพื้นที่ตรวจแผ่นดินไหว

Posts related