นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรไทย เปิดเผยว่า หลังจากประกาศกฏอัยการศึกแล้ว หากมีการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็ขอให้ช่วยดำเนินการเรื่องเงินจำนำข้าวให้กับเกษตรกรต่อเนื่อง และให้ช่วยกำหนดมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปรังปี 57 ไม่ว่าจะใช้วิธีการรับจำนำต่อเนื่องหรือไม่ ก็ขอให้ดูแลราคาข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับตันละ11,000 บาท จึงทำให้เกษตรอยู่ได้ เพราะขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าว แต่ขายได้ราคาต่ำมาก เพียงตันละ 5,800-6,000 บาท ขณะที่ต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนาเพิ่มขึ้นไปเป็นตันละ 9,000 บาทแล้วนายประสิทธิ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า หากมีการตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว ก็จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี โดยรัฐบาลใหม่ไม่จำเป็นต้องดำเนินโครงการรับจำนำต่อ หรือหากจะดำเนินโครงการรับจำนำต่อ ก็ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับจำนำให้เหมาะสม ไม่ให้กระทบต่อตลาดข้าว ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาสูงถึงตันละ 15,000 บาท เพราะในท้ายที่สุด ชาวนาก็ไม่สามารถขายข้าวได้ในระดับราคาดังกล่าว แต่กลับเป็นแรงผลักดันทำให้ปรับขึ้นค่าปุ๋ยค่าเช่าที่ดินแทน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวนาจี้เร่งหาเงินคืน

Posts related