รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการดำเนินธุรกรรมทางปกติของธนาคารเท่านั้น ซึ่งตามหลักการแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที ขณะที่ ข้อสังเกตเรื่องภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการรับบริจาคเงิน หรือส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในรูปแบบที่ต้องการรับผลตอบแทน ในอัตรา 0.63% นั้น มองว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลใหม่ ที่ต้องมีการตั้งงบประมาณชดเชย เนื่องจากเรื่องนี้มีมติ ครม. ที่กำหนดไว้ว่าให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ (พีเอสเอ) ในส่วนของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนา และให้รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบภาระดอกเบี้ย ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวรองรับไว้อยู่แล้ว “จากการหารือเบื้องต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นว่าภาระดอกเบี้ย 0.63% จากการที่ประชาชนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา (แบบมีผลตอบแทน) นั้น ควรจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล ไม่ใช่ ธ.ก.ส. และ ครม. เองก็ได้มีมติให้ธนาคารแยกบัญชีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวออกจากการดำเนินงานปกติด้วย ทำให้ชัดเจนว่าภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแล” ทั้งนี้ ยืนยันว่าแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นหารือและได้ข้อสรุปร่วมกันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ธ.ก.ส. ที่จะเร่งดำเนินการหาทางจ่ายเงินให้กับชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการและได้รับใบประทวนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน และกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ด้านนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า มีข่าวว่าคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จะจัดตั้งกองทุนเพื่อให้กู้เป็นเงินทดรองแก่ชาวนา หากใครอยากจะช่วยให้เอาเงินเข้ามาฝากกับกองทุน ซึ่งจะมี 2 แบบ แบบที่ 1 ไม่มีดอกเบี้ย และ แบบที่ 2 ดอกเบี้ยต่ำมาก ทั้งนี้ ในส่วนที่ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยแก่คนที่ฝากเงินเข้ากองทุน จะไม่มีปัญหาทางกฎหมายแต่อย่างใด ขณะที่การฝากเงินเข้ากองทุนแบบจ่ายดอกเบี้ย ถึงแม้จะอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ไม่ถึง 1% ต่อปี จะมีปัญหา หากจะขอให้รัฐบาลหน้าช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ เนื่องจากภาระดอกเบี้ยดังกล่าว แม้จะต่ำเท่าใดก็ตาม แต่การผูกพันรัฐบาลใหม่จะผิดกฎหมาย จึงควรใช้เฉพาะแบบไม่จ่ายดอกเบี้ยแทน หรือไม่ก็ต้องให้รัฐบาลรักษาการ จ่ายชดเชยให้ครบหมดก่อนรัฐบาลหมดวาระ ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชี้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาไม่ต้องผ่าน ครม.

Posts related