วันนี้ (19 พ.ค.) นายกิตติศักดิ์ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวถึงการที่ นายคมสัน ทองศิริเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ให้สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจหยุดงานตั้งแต่วันที่22 พ.ค. เป็นต้นไป หากรัฐบาลยังไม่คืนอำนาจให้แก่ประชาชน นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้แต่ให้คำนึงถึงว่า กสท เป็นหน่วยงานที่ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศและมีลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อย่าให้ความเห็นของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวมาทำให้การให้บริการทั้งหมดต้องหยุดชะงักทั้งนี้แค่ลำพังทำงานเพื่อให้องค์กรอยู่รอดยังถือเป็นช่วงที่ยากลำบากแล้ว ดังนั้นการจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ควรคำนึงว่าขณะนี้ กสทต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนด้านนายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กล่าวว่า  ได้ทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของทีโอที แล้วว่าต้องการให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้าเป็นหลักอย่าทำให้องค์กรเสียหายมากกว่านี้ เพราะขณะนี้ ทีโอที ได้อยู่ในระหว่างแผนพลิกฟื้นองค์กรอยู่แล้วดังนั้น การทำหน้าที่ให้บริการเพื่อให้องค์กรอยู่รอดจึงถือว่าสำคัญมากที่สุด 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซิอีโอ กสท-ทีโอที เคลียร์สหภาพฯ ประท้วงในขอบเขต

Posts related