นายศักด์ดา ทองปลาดผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ  เอเฟท กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดซองการประมูลผ่านตลาดเอเฟท2.44 แสนตันว่า การประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟทครั้งนี้มีบริษัทเอกชนให้ความสนใจยื่นซองประมูลในครั้งนี้ มีเพียง 7 ราย น้อยกว่าครั้งก่อนที่มีผู้ยื่นซองทั้งสิ้น 17 ราย และคาดว่าการประมูลเอเฟทครั้งต่อไปในวันที่ 26 มี.ค.จะมีเอกชนเข้ายื่นประมูลมากกว่านี้ “ครั้งนี้มีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวทั้งสิ้นปริมาณกว่า  105,521 ตัน หรือคิดเป็น 40% ของปริมาณข้าวที่นำมาประมูล  โดยแบ่งเป็น ข้าวขาว 5%  ปริมาณกว่า 103,521ตัน ที่เอกชนเสนอในราคาส่วนต่าง-2.48 ถึง – 3.90 บาท ต่อ กิโลกรัม  และ ข้าวหอมมะลิ 100%ชั้น 2 มีผู้ประมูลเพียงรายเดียว ปริมาณกว่า 2,000 ตัน ในราคาส่วนต่าง -5.70 บาท ต่อ กิโลกรัม”   ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำส่วนหนึ่งมาจากการระบายข้าวอย่างต่อเนื่องของกระทรวงพาณิชย์   โดยข้าวหอมมะลิ ราคาลดลง 10% มาอยู่ในระดับราคา  29.70 บาท ต่อ กิโลกรัม ส่วนข้าวขาวราคาอยู่ที่ 12.70 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามคาดว่าแนวโน้มราคาจะไม่ลดต่ำลงไปกว่านี้เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งประกอบกับคู่ค้าซึ่งระบายสต๊อกออกไปมากเเล้ว ทำให้หลายประเทศจำเป็นต้องซื้อข้าวเก็บเข้าสต๊อก  สำหรับการเปิดประมูลในครั้งนี้กว่า244,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปี 55/56 และ 56/57  กว่า 164,000 ตัน ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปี 55/56 และปี 56/57 กว่า 80,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวจากภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน รวม 8 จังหวัดจำนวน 13 คลัง สำหรับการประมูล เอเฟท ครั้งที่8 จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มี.ค. 57 ที่โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเษศร์ซึ่งจะมีปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูลกว่า 2.5 แสนตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซื้อข้าวผ่านเอเฟตน้อยเพียง 40%

Posts related