นายประมวลจันทร์พงษ์อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เปิดเผยว่าภายในเดือน มี.ค.นี้พพ.จะลงนามสัญญาช่วยเหลือเงินลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์(หญ้า) ให้เอกชน10แห่งที่ผ่านการคัดเลือกและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก2รายรวม 12แห่งโดยพพ.จะใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานช่วยเหลือเงินลงทุนผลิตไฟฟ้าแห่งละ1เมกะวัตต์วงเงินรายละไม่เกิน 20%หรือไม่เกิน 20ล้านบาทโดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องในการส่งเสริมให้เอกชนและเกษตรกรมาส่งเสริมการปลูกหญ้าเปียร์มากขึ้นเนื่องจากหญ้าเนเปียร์ถือเป็นพืชพลังงานทดแทนที่มีความคุ้มทุนสูงสามารถปลูกแทนพืชชนิดอื่นเช่น ข้าว ซึ่งปัจจุบันราคาค่อนข้างต่ำ   สำหรับหญ้าเนเปียร์ตามคุณสมบัติสามารถตัดขายได้ปีละ5ครั้งเพราะใช้เวลาปลูกต่อครั้ง2-3เดือนผลผลิตต่อปีอยู่ที่ 60-100 ตันตามสภาพพื้นที่อายุการปลูกต่อรอบจะนานถึง7ปีเพราะเมื่อตัดขายแล้วสามารถแยกยอดขึ้นได้อีกทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนคำนวณแล้วรายได้มากกว่าการปลูกข้าวแน่นอนโดยผลผลิตข้าวขายได้ไร่ละประมาณ3,000บาทขณะที่หญ้าเนเปียร์ขายได้ต่อไร่ได้มากกว่า3,000บาทแน่นอน    อย่างไรก็ตามคาดว่าภายปีนี้ผู้ลงทุนจะผลิตไฟฟ้าและขายเข้าระบบผ่านการรับซื้อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าระบบสนับสนุนเงินการผลิตไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง(ฟีดอินทารีฟ)4.50บาทต่อหน่วย โดยพพ.จะนำผลสรุปโครงการเช่น การปลูกแต่ละพื้นที่ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันอัตราการรับซื้อฟีด อินทารีฟ ความคุ้มทุนในการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรและเอกชนที่สนใจปลูกหญ้าเนเปียร์เข้าร่วมโครงการต่อไป   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันปลูกหญ้าเนเปียร์แทนปลูกข้าว

Posts related