งาน มหกรรม สร้างอนาคตไทย 2020 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ณ ศูนย์ประชุมพีช จ.ชลบุรี ได้มีเวทีเสวนาใน ภาคตะวันออก ศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมการลงทุน และท่องเที่ยว นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมธุรกิจและท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2010 นักท่องเที่ยวมาพัทยา 6 ล้านคนขึ้นและในปี ค.ศ. 2013 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 8.3 ล้านคน สำหรับในปี ค.ศ. 2013 ประมาณการว่าในปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวมาพัทยาปีละ 9 ล้านคน คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศได้ถึง 90,000 ล้านบาท ทั้งนี้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมาสู่พื้นที่ภาคตะวันออกจะเป็นจุดเชื่อมต่อจากพัทยา ไป จ.ระยอง ตราด จันทบุรี เช่น จันทบุรี นั้นมีพื้นที่ท่องเที่ยวอากาศหนาวในแบบเชียงใหม่ในแนวชายแดนมีเส้นทางเชื่อมต่อไปประเทศกัมพูชา ทางเมืองไพลิน พระตะบอง และเชื่อมไปยังเมืองโฮจิมินห์ ในประเทศเวียดนาม ส่วน จ.ตราด นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีเกาะสวยงามอยู่ โครงการ 2.2 ล้านล้าน จะเป็นประตูเชื่อมสู่อินโดจีนที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออก โดยกำหนดให้พัทยาเป็นฮับเพื่อกระจายการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดดังกล่าว “ภาครัฐน่าจะพิจารณาการพัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาให้เชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ให้เป็นศูนย์บินภาคตะวันออก รองรับนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เดินทางมาเที่ยวในภูมิภาคนี้ ปีละ 15 ล้านคนจะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการท่องเที่ยวและการลงทุน” นายกสมาคมธุรกิจและท่องเที่ยวเมืองพัทยา เสนอความเห็น ด้าน วิวัฒน์ พัฒนสิน ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าขณะนี้ชลบุรีกำลังประสบปัญหาด้านจราจร โดยเฉพาะการขนส่งสินค้ายังใช้ระบบถนนมากกว่าระบบราง ที่เห็นได้ชัดคือการใช้รถเทรเลอร์ขนส่งสินค้าตลอดทั้งวัน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันพัทยาเป็นฮับกระจายท่องเที่ยวสู่อินโดจีน

Posts related