นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนที่จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของภาพยนตร์ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาค ตามแผนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เบื้องต้นผู้สร้างหนังและนักลงทุน ต้องการให้ประเทศไทยลดการละเมิด หรือไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในไทย เพราะที่ผ่านมาภาพยนตร์บางเรื่องเข้าฉายในโรงหนังแค่ 1 วัน ก็มีแผ่นปลอมหรือหนังให้ดาวโหลดออกมา“ที่ผ่านมาผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ ดังนั้นกรมฯ จะเร่งหามาตรการป้องกันและปราบปราม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุก ๆ ฝ่าย รวมถึงการเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการคุ้มครอง และป้องกันการละเมิด และกรณีถ้าถูกละเมิดจะดำเนินการอย่างไร”นางกุลณีกล่าว่วา ทั้งนี้ กรมฯยัง ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของสหรัฐฯ มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เริ่มเดือนมิ.ย.57 นี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแนะนำไทยในด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ จะเข้ามาช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการติดตาม การตรวจสอบ การสืบสวน ตลอดจนการฟ้องร้องดำเนินคดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินคดีในชั้นศาล เพื่อให้การปราบปรามการละเมิดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ“สหรัฐฯจะมาทำงานภาคปฏิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ จะมาให้คำแนะนำในด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะเข้ามาทำงานร่วมกับเรา มาดูว่าเทคนิค วิธีการทำงานของไทยเป็นอย่างไร มีอะไรต้องปรับแก้ไขบ้าง รวมทั้งการให้คำแนะนำในเรื่องการละเมิดใหม่ ๆ จะป้องกันอย่างไร เช่น ตรวจสอบการละเมิดทางอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น”นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯยังจะเข้าไปทำงานภาคสนาม โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรมศุลกากร ในการตรวจจับสินค้าละเมิด ทั้งที่จำหน่ายทั่วไปในพื้นที่ต่าง ๆ และสินค้าที่ผ่านด่านศุลกากรสำหรับสถิติการปราบปรามในช่วง 3เดือนของปี 57 (ม.ค.-มี.ค.) จับกุมได้จำนวน 2,430 คดี ของกลาง 243,457 ชิ้นโดยเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น เสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกาและกระเป๋า และเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนตร์ และซอฟต์แวร์เป็นต้น รวมทั้งยังพบว่ามีสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน เช่นยารักษาโรคปลอม อะไหล่ปลอม สุรา ไวน์ ปลอม เครื่องสำอางปลอม และซอสปรุงรสปลอมเป็นต้นทั้งนี้แผนการปราบปรามจากนี้ไป กรมฯจะให้ความสำคัญกับการจับกุมสินค้าที่เป็นปัญหาข้างต้นโดยจะเน้นเจาะกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ทั้งที่เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง (สีเหลือง) รวมทั้งจะมีการรณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเช่น การสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา การรณรงค์ โหลดเล่นเล่น ก็เป็นเรื่องร่วมกับสหรัฐฯ และร่วมกับภาคเอกชนในการป้องกันการละเมิด เป็นต้นส่วนของกลางที่จับกุมได้ ในปี 56ได้รทำลายไปแล้ว 2 ครั้ง ที่ภูเก็ต 94,120 ชิ้น มูลค่ากว่า 297 ล้านบาท และที่กรุงเทพฯของกลาง 1.634 ล้านชิ้น มูลค่า 1,484 ล้านบาท และเร็ วๆ นี้จะทำลายของกลางที่จับกุมได้อีก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันไทยศูนย์กลางผลิตภาพยนตร์ภูมิภาค

Posts related