รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลท.  มีมติเลือกนางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลท. เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่ 12 แทน นายจรัมพร โชติกเสถียร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงตลาดอนุพันธ์ ขณะเดียวกันยังได้ร่วมงานกับตลท.มานาน จึงมีเข้าใจในระบบการทำงาน และเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไปด้วยดี ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 57 ถึง 31 พ.ค. 61 นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาด ตลท. กล่าวว่า รูปแบบการทำงานต่อจากนี้จะยังคงยึดตามแบบเดิมที่ผู้จัดการตลาดคนเก่าวางไว้ โดยจะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านบริษัทจดทะเบียน, ผู้ลงทุน, สินค้าและบริการ, สถาบันตัวกลาง รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวยังมีแผนเพิ่มบุคลากรใหม่มาร่วมพัฒนาตลาดให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยขณะนี้ได้เริ่มพูดคุยและเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานด้วยแล้ว ส่วนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)  หรือทีเฟ็ก ที่ว่างอยู่ขณะนี้ ได้พูดคุยกับผู้ที่ทำงานอยู่ในตลาดทีเฟ็กที่มีความเหมาะสมหลายคนให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง แต่ยังไม่สามารถระบุออกมาเป็นรายบุคคลได้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตลท.แต่งตั้งผู้จัดการใหม่

Posts related