กสทช. ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม  หนึ่งเดียวในอาเซียน ขยายช่องทางการคุ้มครองผู้บริโภค  ยันไม่ซ้ำซ้อน 1200 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า  กสทช.ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่บริเวณสำนักงานกสทช.  ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.2555   เป็นช่องทางระงับข้อพิพาทการแก้ไขให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการใช้บริการต่างๆ   โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศเดียวใน 10 ประเทศอาเซียนที่มีศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ขึ้น สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าว ผู้ร้องเรียนต้องได้รับความสมัครใจเพื่อเข้าร่วมไกล่เกลี่ย โดยศูนย์ฯจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมจำนวนกว่า 20 คน เพื่อเป็นตัวกลางประสานและเจรจาหาทางออกและได้รับความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้ลดกระบวนการส่งเรื่องฟ้องศาล ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฯได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยไปจำนวน 1 เรื่องเกี่ยวกับโอปเรเตอร์คิดค่าบริการเกินจริง ดร.สุทธิพล ยืนยันว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯจะไม่ซ้ำซ้อนกับสายด่วน สำนักงาน กสทช. 1200 แต่เป็นการเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้มีความรวดเร็วและประหยัดเวลาแก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยประชาชนยังสามารถร้องเรียนมายัง 1200 ได้ตามปกติแต่หากจะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยก็สามารถแจ้งความจำนงได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโทรคมนาคม

Posts related