ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการสายตรวจมลพิษและสิ่งแวดล้อม ของตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมกับกลุ่มนวัตกรรมเพื่อความสุข     ได้เริ่มทดลองใช้โดรน (drone) หรืออากาศ ยานแบบไร้คนขับ ตรวจสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่ถูกบุกรุกและการทิ้งของเสียทาง   น้ำและอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมใน   พื้นที่จังหวัดระยอง เช่น บินสำรวจคลองในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่เพื่อดูการรุกล้ำแล้ว โดรนในโครงการดังกล่าว  มีหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการติดตั้งกล้อง อุปกรณ์ตรวจจับมลพิษ ก๊าชพิษที่ปล่อยจากโรงงาน จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ   3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้น  รุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้านตะวันออก และตอน   กลาง มีพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำ ด้านตะวันออกบรรจบกับที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตก ทิศใต้เป็นอ่าวเล็ก ๆ และเกาะต่าง ๆ ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี ล่าสุดมีรายงานว่า พ.ต.อ.นพดล ศรสำราญ รอง ผบก.จว.ระยอง ให้ศึกษาความเหมาะสมจัดทำโครงการนำโดรนมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจภูธรระยอง การป้องกันอาชญากรรม จราจร และสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธร.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตำรวจภูธรระยองใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่

Posts related