สนช. จับมือ มทร.ธัญบุรี เปิดตัวต้นแบบ “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด”แบบครบวงจรหนุนนักลงทุนระดับชุมชน หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานสะอาดในอาเซียน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสนช. เปิดเผยว่า สนช. กำหนดให้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์   ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปแล้ว จำนวน 83 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 78.09 ล้านบาท  ล่าสุด สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด  พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่อง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” แบบครบวงจร สำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน ด้าน ดร.อำพล อาภาธนากร  ผู้จัดการโครงการฯ สนช. กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาดภายใต้ความร่วมมือนี้ จะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน และเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมด้านพลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยให้แก่นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยของมทร. ธัญบุรี เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยด้านพลังงานสะอาดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด จะมีขนาด 1 เมกะวัตต์ประกอบด้วย พลังงานชีวมวล 500 กิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 300 กิโลวัตต์ พลังงานลม 200 กิโลวัตต์  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการผสมผสานเทคโนโลยีทั้ง 3แบบเข้าด้วยกัน มีความเหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7-8 ปี.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ต้นแบบศูนย์นวัตกรรม พลังงานสะอาดครบวงจร

Posts related