นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดประชุมหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจำนวน 25 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบอาเซียนก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าในอาเซียน “ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่เออีซี โดยได้ร่วมกับอาเซียนในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน เช่น การให้มีผู้ประสานงานสำหรับหน่วยงานด้านศุลกากร ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดูแลบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของอาเซียนแล้ว เพื่อให้อาเซียนได้นำไปใช้กรณีที่มีปัญหาการละเมิดเกิดขึ้น”           อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนต.ค. 57 ที่จะถึงนี้ ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค โดยจะเชิญผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอาเซียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมด้วย                 สำหรับแผนการการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภาย อาเซียนได้กำหนดให้ทุกประเทศจัดให้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของไทยมีแผนที่จะเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับเออีซีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เริ่มตั้งแต่เดือนก.ค.-ส.ค.57                 นางกุลณี กล่าวว่า ในส่วนการปราบปรามเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นกรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยในไตรมาสแรกของปี 57 (ม.ค-มี.ค.)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมศุลกากร และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สมารถจับกุมผู้กระทำความผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ 2,430 คดี เป็นของกลาง 243,457 ชิ้น                 “สินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น พวกเสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ และ ซอฟแวร์ เป็นต้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ถกร่วม25หน่วยงานรับเออีซี

Posts related