รายงานข่าวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปี 58 ททท. เตรียมใช้งบประมาณ กว่า 124 ล้านบาท ในการทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจาก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่ใช้จ่ายสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 1,306 ล้านบาทคุ้มค่าเงินลงทุนประมาณ 10.48 เท่า สำหรับอินโดนีเซีย ต้องใช้งบประมาณในการทำตลาด 16.6 ล้านบาท เป้าหมายดึงเงินกลุ่มศักยภาพสูงเข้าไทย ให้ได้155 ล้านบาท มาเลเซีย เตรียมเสนอ 3 แพ็กเกจ ใช้งบประมาณทำตลาด 30 ล้านบาท คาดหวังเม็ดเงิน 415 ล้านบาทสิงคโปร์ งบประมาณการตลาด 44 บ้านบาท คาดหวังเงินเข้าไทย 457 ล้านบาท ด้วยการเสนอ 2 แพ็กเกจ และเวียดนาม ททท.นำร่อง ในปี 57เป็นแห่งแรก ภายใต้งบประมาณทำการตลาด 34 ล้านบาท มุ่งหวังได้รายได้ 279 ล้านบาท  “จากการสำรวจนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงในอาเซียน พบว่ากลุมนี้ ต้องการยกระดับตัวเองเพื่อความเหนือชั้นอย่างแตกต่าง จะแสดงออกถึงวิธีที่ที่ชาญฉลาด จึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของราคาถูก ไม่เน้นเรื่องโปรโมชั่น และให้ความชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทย”  ด้านการใช้จ่ายของกลุ่มศักยภาพสูง มีค่าห้องพัก 5,873 บาทต่อคืน สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีค่าห้องพัก 1,667 บาทต่อคืน และมีค่าเฉลี่ยรวมห้องพักรวมตลอดทริป 25,261 บาท นักท่องเที่ยวทั่วไปรวม 6,258 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมช้อปปิ้งนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจ่ายเฉลี่ยประมาณ 23,398 บาท นักท่องเที่ยวทั่วไป 11,323 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมีศักยภาพสูงเฉลี่ย 14,483 บาท นักท่องเที่ยวทั่วไป 5,739 บาท และ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมบันเทิง สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมีศักยภาพสูงเฉลี่ย 12,458 บาท นักท่องเที่ยวทั่วไป 5,593บาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ททท. ทุ่มงบฯทำตลาดดึงนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้าน

Posts related