น.ส.ร่มฉัตร จันทรานุกูล นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจ และเศรษฐกิจนานาชาติ หรือยูไอที (UIBE-University of international business and economics) ปักกิ่ง ประเทศจีน ได้เสนอรายงานการศึกษาผลประโยชน์ในเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ หรือทางหลวงสายอาร์ 3เอ (R3A) ที่ เริ่มจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านเชียงรุ่ง เข้าเมืองบ่อเต็น หลวงน้ำทา และบ่อแก้ว ประเทศลาว สู่ อ.เชียงของ ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างในปี 2551 คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เปิดใช้สะพานข้ามช่วงประเทศลาวมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้ปลายปี 2556 ว่า ทางสายนี้ชาวจีนให้ความสนใจใช้เดินทางอย่างมากในปี 2555-2556 โดยชาวจีนทางด้านตะวันตก เริ่มมีฐานะดีขึ้น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศจะเลือกใช้ เพื่อมายังประเทศไทยโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ น.ส.ร่มฉัตรกล่าวว่า เส้นทางนี้สร้างโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของจีนอย่างมาก ธุรกิจท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์รูปแบบใหม่ ด้วยราคาถูกกับชาวจีนที่เกิดหลังปี 2523 หรือช่วงอายุ 20-35 ปี ได้แก่การขี่จักรยานเที่ยว 3 ประเทศ คือจีน ลาว และไทย รวมถึงการท่องเที่ยวแบบแบ็กแพกเกอร์ ส่วนด้านการขนส่ง ก็ทำให้การขนส่งผัก ผลไม้ ระหว่างไทยและจีนใช้เวลาเพียง 20 ชั่วโมง เทียบกับการขนส่งแบบเดิมด้วยเรือตามลำน้ำโขง ใช้เวลา 4-10 วัน และยังมีอุปสรรคที่บางฤดูกาลเดินทางไม่สะดวกเพราะความแห้งแล้งของลำน้ำ  ตัวเลขการค้าขายในย่านนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนับแต่ปี 2554 มากกว่าเดิมถึง 50 เปอร์เซ็นต์Ž น.ส.ร่มฉัตร กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทางอาร์3เอทำการค้าไทย-จีนรุ่ง

Posts related