เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทดลอง ทดสอบ ระบบความเสถียรของโครงข่ายในการให้บริการทีวีดิจิตอล โดยได้นำเอาช่องรายการมาร่วมทดลองออกอากาศไปพร้อมกัน เป็นระยะเวลา 24 วัน โดยนำร่องเบื้องต้นใน 4 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ต้องการรับชมทีวีดิจิตอลในช่วงระยะเวลาทดลองออกอากาศ ให้เริ่มต้นสำรวจว่า ที่ผ่านมาตนเอง รับชมช่องฟรีทีวี 6 ช่อง ผ่านระบบอะไร หากรับชมผ่านระบบภาคพื้นดิน จำพวก หนวดกุ้ง ก้างปลา สามารถรับชม 2 วิธี คือ หากยังใช้ทีวีเครื่องเดิม ให้หากล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ระบบดิจิตอล มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน หรือประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่ ก็สามารถหาซื้อทีวีดิจิตอล ที่เป็นระบบรับสัญญาณดิจิตอลภายในเครื่องได้ โดยไม่ต้องหากล่องเซต ทอป บ็อกซ์ มาเพิ่ม รวมทั้งข้อสังเกตสติกเกอร์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี” ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันประชาชนอีกจำนวนมากที่รับชมทีวีผ่านจานดาวเทียม หรือสายเคเบิล ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากผู้ให้บริการจานดาวเทียมและเคเบิล จะนำเอาช่องรายการทีวีดิจิตอลจำนวน 36 ช่อง แบ่งเป็นช่องสาธารณะ 12 ช่อง และช่องธุรกิจ 24 ช่อง ไปออกอากาศเช่นกัน ส่วนคูปองส่วนลด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปยังทีวีดิจิตอล พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ยืนยันว่า เบื้องต้นประชาชนจำนวน 22 ล้านครัวเรือน ที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร จะได้รับคูปองแน่นอน ซึ่งคาดว่าราคาคูปองอาจจะปรับเพิ่มจากเดิมที่กำหนดไว้ราคา 690 บาท เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ประชาชนในการควักเงินเพิ่ม ย้ำ! ว่า 24 วันนี้ยังเป็นช่วงระยะเวลาทดลองการออกอากาศ ซึ่งการรับชมอาจจะยังไม่เต็มร้อย หรือบางช่องรายการอาจยังไม่สมบูรณ์มากเท่าไร ขอให้อดใจรออีกสักนิดทีวีดิจิตอลฉบับเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้. ……………………………………………………………….. จากเวทีระดมความเห็นภาคประชาชนเรื่องการเตรียมรับทีวีดิจิตอล ยังพบว่า ประชาชนมีเสียงสะท้อนของทีวีดิจิตอลที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน ที่พบว่ายังมีประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังข้องใจในการรับชมทีวีดิจิตอลอย่างไร แล้วคูปองส่วนลดจะได้รับหรือไม่ โดยด้านผู้บริโภคนั้น เสนอให้ กสทช. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อฟรีทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ และที่สำคัญคือ แผ่นพับที่เป็นเนื้อหาเข้าใจง่าย ชาวบ้านอ่านแล้วไม่สับสน ลงไปยังท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบว่า ตัวเองรับชมทีวีผ่านอะไร และในขณะเดียวกันควรดำเนินการสนับสนุนคูปองให้กับประชาชนที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร เนื่องจากพบว่ายังมีกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ที่มาพักอาศัยหรือมาทำงานที่กรุงเทพฯ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้เสียสิทธิในการสนับสนุนการซื้อกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ เช่นกัน อย่างไรก็ตามตัวแทนจานพีเอสไอ (Psi) ระบุว่า ประชาชนที่รับชมจานพีเอสไอนั้น ให้ดึงสายปลั๊กออกแล้วเสียบปลั๊กใหม่ ระบบจะทำการเรียงช่องอัตโนมัติ โดยช่องหมายเลข 1-10 เป็นช่องที่พีเอสไอนำเอามาลงเอง ส่วนช่องทีวีดิจิตอลจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข 11–46 ซึ่งประชาชนไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ง่ายขึ้น อย่างน้อย นี่เป็นเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน เพื่อให้สามารถก้าวเดินไปพร้อมกันได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีวีดิจิตอล เป่านกหวีดทดลองออกอากาศ 24 วัน

Posts related