ทีโอที ปัดฝุ่น บริการ ทีโอที จัสท์เพย์ เจาะกลุ่มชาวเกษตรกรมากขึ้น เน้นให้บริการความเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ คาดเปิดให้บริการต้นปี 57 นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีจะเพิ่มรายได้จากการให้บริการใน บริษัท เอซีที โมบาย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทีโอที โดยจะเน้นเรื่องการให้บริการด้านคอนเทนต์ และแอพพลิเคชั่นสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น การเงินและธนาคาร การสื่อสารโทรคมนาคม ค้าปลีก ท่องเที่ยว การ ขนส่ง และการบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของทีโอทีอย่างไรก็ตาม ในส่วนของทีโอที จัสท์เพย์ (TOT Just Pay) นั้นเป็นบริการที่ต่อ ยอดจากธุรกิจรับชำระเงินเดิม โดยเป็นบริการ โมบาย เพย์เมนท์ รูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้า ตัวอย่างเช่น การชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรับส่งข้อมูล การทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และระบบตั๋วโดยสาร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านระบบบริหารจัดการร้านค้า หรือ Merchant Management System (MMS) และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า หรือ Customer Relationship Management (CRM) ทั้งนี้ บริการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ทีโอที จัสท์เพย์ วอลเลต (TOT Just Pay Wallet) ทีโอที จัสท์เพย์ เอ็มพอส (TOT Just Pay mPOS) และ ทีโอที จัสท์เพย์ ซีอาร์เอ็ม (TOT Just Pay CRM) คาดว่าจะเปิดใช้บริการดังกล่าวได้ภายในต้นปี 57 นี้ โดยเน้นที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการรับชำระเงิน แต่ก็ต้องรอให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้ผลักดันโครงการ เนื่องจากต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐบาล อาทิ การซื้อปุ๋ย การซื้อพืชผลทางการเกษตร การใช้จ่ายสาธารณูป โภคที่จำเป็นของประชาชน และการชำระค่าบริการต่าง ๆ ในหน่วยงานราชการ เป็นต้น บริการ ทีโอที จัสท์เพย์ ทำรายได้ประมาณปีละ 30 ล้านบาท มาจากการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนการชำระค่าบริการโทรศัพท์เลขหมายของทีโอทีนั้น ทางทีโอทีไม่คิดค่าธรรม เนียมแต่อย่างใด อีกทั้งค่าธรรมเนียมในการให้บริการยังถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นอีกด้วยŽ นายยงยุทธ กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีโอทีปัดฝุ่นจัสท์เพย์เอาใจเกษตรกร

Posts related