นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ยอดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 56/57 ช่วง 4 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 26-29 พ.ค.57  ธนาคารได้จ่ายให้เกษตรกรไปแล้ว 185,381 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,246.64 ล้านบาท แบ่งเป็น วันที่ 26 พ.ค. จ่ายไป 3,544 ราย วงเงิน 311.94 ล้านบาท, วันที่ 27 พ.ค.จ่ายไป 35,943 ราย วงเงิน 4,000.21 ล้านบาท วันที่ 28 พ.ค. จ่ายไป 61,661 ราย วงเงิน 6,657.85 ล้านบาท และวันที่ 29 พ.ค. จ่ายไป 84,233 ราย วงเงิน 9,002.04 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากธนาคารได้ให้เจ้าหน้าทำงานในช่วงกลางคืน ทั้งการตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องของใบประทวน ปริมาณข้าว ตัวเลขเงินที่ถูกต้อง และทำสัญญารับจำนำ โดยบันทึกข้อมูลเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งการทำงานช่วงกลางคืนจะไม่ไปรบกวนช่วงงานปกติ ระบบเทคโนโลยีสามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลากลางวัน ศักยภาพการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรของ ธ.ก.ส.ยังอยู่ที่วันละ 4,000-5,000 ล้านบาท โดยเมื่อ ธ.ก.ส.บันทึกข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว จะทยอยแจ้งให้เกษตรกรมาเบิกรับเงินได้ ซึ่งจะไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่การโอนเงินเข้าบัญชีอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธกส.เร่งจ่ายเงินคืนชาวนา

Posts related